Gweithdai gosodiadau canolog Nadolig Erddig

Garddwr Helen Eardley yn creu canolbwynt addurnol Nadoligaidd yn yr ardd yn Erddig

Ar benwythnosau o Ragfyr 1 i Ragfyr 16 bydd tîm ein gerddi yn cynnal gweithdai gosodiadau canolog i’r teulu cyfan.

Gweithdai penwythnos

Galwch heibio ein gweithdai awyr agored gyda thîm ein gerddi. Wedi dewis yn ofalus y toriadau gorau o ddeiliach y gaeaf ar gyfer eich bwrdd Nadolig, fe gewch gymorth i lunio arddangosfa arbennig i’r Ŵyl.


Gwerth eich arian

Am ddim ond £3 y pen, fe wnaiff anrheg resymol ei phris i ffrindiau a theulu ac yn gyfraniad personol arbennig at addurno’u cartref.