Dewch i gael y profiad Downton yn Erddig

Cewch grwydro ardal y gweision yn Erddig a gweld muriau yn frith o ddarluniau a lluniau o’r bobl a oedd yn byw bywyd y gweision. O borthor y gegin a meistres y tŷ i’r garddwr a’r ciper, roedd gan y teulu Yorke berthynas agos â’u gweision, ac roeddent yn dathlu eu teyrngarwch, hyd eu gwasanaeth a’u gwaith caled.

Portread o Jane Ebrell, Ysgubwraig Pryfed Cop, gan John Walters o Ddinbych

Casgliad unigryw o bortreadau yn Erddig

Am bron iawn 200 o flynyddoedd, cafodd gweision a morynion Erddig eu cofnodi mewn portreadau, ffotograffau a barddoniaeth. Nid oes unrhyw beth tebyg yn bodoli yn unman arall yn y byd.

Llun o grŵp o weision a morynion a dynnwyd yn Erddig yn 1912

Drama yn y llys i gogyddes a ddaeth yn feistres tŷ

Darganfyddwch hanes Ellen Penketh.

Portread o Jane Ebrell, Ysgubwraig Pryfed Cop, gan John Walters o Ddinbych

Cynllun Cymell neu Gynllun Creu Delwedd ar gyfer Erddig yn yr 18fed ganrif?

Yma, rydym ni’n ystyried tarddiad y traddodiad anhygoel o anrhydeddu gweision a morynion yn Erddig.

Y Golchdy Sych yn Erddig a ddefnyddid i sychu a smwddio; gwelir mangl a rheseli sychu

Diwrnod o waith yn Erddig

Darganfyddwch ystadegau bywyd y gweithwyr yn Erddig

Clychau pres y gweision a’r morynion

Diwrnod gwas neu forwyn yn Erddig

Byddai clychau Erddig, sy’n hongian y tu allan i Ystafell y Gweision, yn canu trwy’r dydd i alw’r gweision a’r morynion i wneud rhagor o waith.

Portread o John Meller (1665 – 1733) o bosibl gan Charles Jervas, oddeutu 1715

Erddig, y stori gyfan

Yn 1682, penodwyd Joshua Edisbury yn Uchel Siryf Sir Ddinbych; dyna oedd dechrau datblygiad Erddig, a dechrau cwymp Edisbury.