Camp Penrhyn - Helwyr planhigion

Fyddech chi’n gallu bod yn heliwr planhigion enwog yn Oes Fictoria? Ydych chi’n ddewr, yn glyfar, yn ddyfeisgar ac yn ddi-ofn? Os felly, dyma’ch cyfle…

Page not found (Error 404)
Page not found (Error 404)
Page not found (Error 404)

Bob penwythnos rhwng 28 Ebrill a 20 Mai, Camp Penrhyn fydd ein gwersyll cychwyn ar gyfer hel planhigion. Bydd yn gyfle i anturwyr ifanc ddilyn yn ôl traed yr helwyr planhigion enwog a gasglodd rai o’r planhigion rhyfeddol a welwch o gwmpas gerddi Castell Penrhyn heddiw.

Cewch gasglu’ch offer o’r gwersyll cychwyn, dysgu’r sgiliau angenrheidiol a chychwyn allan â’ch cerdyn sbesimenau am antur fyd-eang – heb adael yr ardd!

Pwy oedd yr helwyr planhigion?

Dynion a menywod a deithiodd i bedwar ban byd gan ddod â phlanhigion egsotig yn ôl i Ewrop. Yn aml, roedden nhw’n mynd i leoedd hollol ddieithr gan wynebu peryglon fel llwgu i farwolaeth, afiechydon, anafiadau ac ymosodiadau gan anifeiliaid, milwyr, lladron, helwyr, llwythau a hyd yn oed fôr-ladron.

Roedd angen llawer o sgiliau arnynt – chwilio’u ffordd, marchogaeth, dringo, canŵio, hela, smalio bod yn rhywun arall, yn ogystal â llysieueg.  Nhw oedd Indiana Jones eu cyfnod!

Roedd llawer ohonynt yn cael eu noddi gan gymdeithasau a phobl gyfoethog oedd yn gofalu bod y planhigion roedden nhw’n eu casglu’n cael eu henwi, eu gwarchod a’u tyfu.

Roedd hela planhigion yn boblogaidd iawn yn Oes Fictoria. Roedd  bod yn berchen ar blanhigion egsotig yn ffasiynol iawn ac yn symbol o statws a chyfoeth.

Yng ngardd Castell Penrhyn, mae llawer o blanhigion a dyfwyd o’r hadau a’r sbesimenau y daeth nifer o helwyr planhigion â nhw o wledydd pell. Roedd ein tai gwydr ymhlith y cyntaf i gael cynnig planhigion oedd newydd eu tyfu yn y Gerddi Botaneg Brenhinol yn Kew.

Camp Penrhyn – Yr helwyr planhigion - Bob penwythnos 28 Ebrill tan 20 Mai yn cynnwys dydd Llun Gwyl y Banc 7 Mai , 10.30am-4pm

Mae’r gweithgareddau'n cynnwys:

  •     Dilyn llwybr yr helwyr planhigion
  •     Sgiliau natur wyllt
  •     Coginio wrth dân y gwersyll (tostio malws melys 50c)
  •     Sut i ddefnyddio microsgop
  •     Gwisgo fel heliwr planhigion
  •     Sut i creu arwyddion cudd

(Codir y tâl mynediad arferol)

Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404)