Hwyl Calan Gaeaf i’r Teulu: Dirgelwch Coed y Brain

Yn ôl yr hen goel, os ydy’r brain yn gadael eu clwydfan, mae ’na lwc ddrwg ar ei ffordd… neu oes rhywbeth mwy sinistr ar droed? Dros Galan Gaeaf eleni mae’r ydfrain wedi ffoi o’u lle clwydo yng Nghoed y Brain ac wedi dod i gael lloches yn y castell. Does neb yn gwybod pam, ond os nad ydyn nhw’n mynd nôl yn fuan, bydd hi’n ddiwedd ar y castell a phawb sy’n camu i mewn drwy ei ddrws…

Mae Castell Penrhyn wedi dod yn adnabyddus am ei nosweithiau Calan Gaeaf dros y 10 mlynedd diwethaf ac eleni mae pethau mwy brawychus nag erioed yn digwydd yma, i gyd yn gysylltiedig â dirgelwch Coed y Brain…

O 21 - 31 Hydref gallwch ymweld â Chastell Penrhyn a’n helpu ni i ddatrys dirgelwch Coed y Brain, cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Fedrwch chi ddatrys dirgelwch Coed y Brain?
Ydfran yn y glaswellt yng Nghastell Penrhyn
Fedrwch chi ddatrys dirgelwch Coed y Brain?

Hwyl i’r teulu cyfan, o weithgareddau ar gyfer ysbrydion bach i straeon arswyd i’r ysbrydion mwy yn ein plith:

Helfa’r Castell: Dirgelwch Coed y Brain

Gwahoddir aelodau’r teulu o bob oed i geisio datrys pam fod yr ydfrain wedi gadael eu nyth yng Nghoed y Brain a helpu Castell Penrhyn drwy ddilyn y daith iasoer yma i geisio darganfod yr ateb. Gwyliwch rhag cael gormod o fraw ar hyd y ffordd…

Straeon deg munud dychrynllyd

Newydd ar gyfer 2017. Addas ar gyfer rhai hŷn (8+) a theuluoedd. Dewch i’r stafell fwyta i glywed am chwedlau a hanesion yr hen oes fydd yn codi gwallt eich pen! Bydd y straeon yn cael eu perfformio gan actor proffesiynol ac yn costio £1. Gallwch archebu ar y diwrnod. Bydd 11 o straeon yn cael eu perfformio drwy gydol y dydd, gan bara 10 – 12 munud yr un.

Straeon a chrefftau cysgodion

I’r rhai iau mae cyfle i fwynhau gwrando ar Chwedlau Aesop yn y Stablau a chael gwneud pypedau cysgod eu hunain. Beth am fynd â nhw adref i greu eich stori arswyd eich hun gyda’r pypedau?

Paentio wynebau

Mae Tammy wrth law i’ch trawsnewid yn anghenfil brawychus! (£4)

Taith drwy’r castell

I’r rheiny sydd eisiau hoe o Galan Gaeaf beth am archebu lle ar un o’n teithiau dyddiol o amgylch y castell i ddysgu am ei stafelloedd a’i Dŵr Rhew enwog. (Mae amseroedd y teithiau, pryd maen nhw ar gael a’r pynciau a drafodir yn amrywio)

Mae Hwyl Calan Gaeaf i’r Teulu yn Penrhyn yn digwydd o 21 i 31 Hydref rhwng 10.30am a 4pm

(Codir y tâl arferol i’r castell)