Teithiau Cyfnos Castell Penrhyn 2016: Yr Arbrawf

Wrth i’r dail syrthio a’r dyddiau fyrhau mae Castell Penrhyn yn dod yn fyw dros Galan Gaeaf ... mewn sawl ffordd!

Drws brawychus yng Nghastell Penrhyn

Yn dilyn llwyddiant ein Teithiau Cyfnos y llynedd rydyn ni’n cael help y cwmni theatr gwych Pantaloons eleni i yrru ias oer i lawr eich cefn wrth inni eich gwahodd i fod yn rhan o ‘Yr Arbrawf’

Yr Arbrawf

Mae hi’n 1881. Mae Doctor Mortise wedi cefnu ar fywyd prysur Llundain; Llundain a’i ruthr a’i fwrlwm, ei gymdogion busneslyd a’u meddyliau bach.

Mae wedi symud i Gastell Penrhyn lle gall weithio ar ei arbrofion heb ymyrraeth y Royal Society a’u tebyg, sydd wedi ei wrthod fel aelod.

A pham? Roedd amcanion mor aruchel i’w waith ymchwil … galluogi dynoliaeth i fod yn anfeidrol, i fyw am byth.

" Rhaid imi ofyn ichi beidio â chyffwrdd unrhyw beth yn y castell. Anwybyddwch y sŵn crafu ac yn enw popeth peidiwch da chi â cheisio rhedeg … rhag ofn ichi ddifetha’r dodrefn, welwch chi … "
- MRS MASON, YR HOWSCIPAR

Beth oedd y sŵn yna?

Bydd y perfformiadau theatrig rhyngweithiol yma’n rhai hwyliog fydd yn gwneud ichi chwerthin yn nerfus wrth i chi weld cysgodion yn dawnsio ymhobman ar eich taith arswyd drwy goridorau gwag y castell liw nos.

Mae’r perfformiadau yma yn dilyn llwybr sydd yn defnyddio grisiau cul a throellog a llecynnau tywyll ar brydiau.  O’r herwydd, mae’n bosib na fydd y perfformiadau yma yn addas ar gyfer pobl anabl. Nid yw’r perfformiadau yma yn addas ar gyfer plant neu bobl ifanc o dan 13 mlwydd oed.

 

An iold fashioned looking invitation to become part of Penrhyn Castle's twilight Tours Experiment

Archebwch eich tocynnau ar-lein

Dewch yn rhan o’r Arbrawf drwy archebu eich lle ar ein Teithiau Cyfnos eleni. Nifer cyfyngedig o docynnau, £15 yr un.