Llwybrau cŵn Plas Newydd, Ynys Môn

Ci yn mynd am dro trwy goedwig

Mae cynffonau’n siglo’n llawn cynnwrf wrth i ni roi mwy o gyfleoedd i gŵn ddilyn eu trwynau o gwmpas yr ardd yma'n Blas Newydd.

Yn 2016, newidodd ein polisi cŵn i ymestyn ein llwybrau i adael i’n ffrindiau pedair coes grwydro (ar dennyn!) o gwmpas y gerddi.
 
Bydd cŵn sy’n dod i Blas Newydd yn rhydd i ddilyn eu trwynau bron ym mhobman yn y gerddi, gan gynnwys y tu allan i’r plasty a llefydd nad oedden nhw’n cael mynd iddyn nhw o’r blaen fel y Gerddi Rhododendron a’r Cylch Camelia.
 
Yr unig lefydd nad ydyn ni’n gadael i gŵn fynd iddyn nhw rŵan ydy’r plasty ei hun a’r ardd deras, lle gallai pawennau prysur amharu ar y plannu gofalus. 
 
Ond mae ‘na rai rheolau wrth gwrs, yn enwedig am fod na greaduriaid bach swil eraill yn byw yma hefyd.
 

Rheolau i gŵn

  • Rhaid bod ar dennyn tynn – dim rhedeg yn rhydd yn anffodus Pero!
  • Gofynnwch i’ch perchennog/meistr/gofalwr glirio ar eich holau a chael gwared ag unrhyw ‘wastraff’ yn y biniau cŵn wrth ymyl yr Canolfan Ymwelwyr, Coed yr Eglwys a gyferbyn i'r Ardd Deras.
  • Dim cyfarth ar ein wiwerod coch na rhedeg ar eu holau.
  • Sori Mot fedrwn ni ddim dy adael i mewn i’r tŷ.
  • Mae'r Caffi'r Hen Laethdy yn croesawu cŵn trwy'r flwyddyn.  
  • Dywedwch wrth eich perchennog i beidio â’ch gadael ar eich pen eich hun tra maen nhw’n mynd i’r tŷ am sbec.
  • Mae croeso mawr i gŵn yn y ddau siop.
  • Mae croeso ichi gymryd hunlun gyda’ch teulu a’u rhoi nhw ar Facebook neu Twitter gan ddefnyddio hashnod #PlasNewyddPooches.
  • Peidiwch â bod yn rhy ddel, neu efallai bydd rhaid inni eich cadw ch!
 
Ydych chi wedi ymweld â Phlas Newydd efo’ch ci? Rhannwch eich lluniau o’r diwrnod efo ni ar Facebook, Twitter neu Instagram #PlasNewyddPooches