Atgofion am Erddig

Prif arddwr Erddig yn cwrdd â Philip Yorke III

Mae gan lawer o bobl atgofion annwyl am sgweier olaf Erddig. Mae rhai’n cofio ei weld yn gwibio trwy Wrecsam ar ei feic peni-ffardding, eraill yn cofio cael gwahoddiad ganddo i fwynhau brechdan jam yn ei gartref crand ond simsan, ac ambell un yn cofio cael taith dywysedig bersonol o amgylch Erddig pan agorwyd y lle i’r cyhoedd yn 1978.

" There would be old wirelesses and televisions that Philip bought at a jumble sale. Many times we’d go in there and he would have his motorbike all in pieces and we wouldn't dare touch it. He had so many funny ways. "
- An Erddig maid

Anodd ei anghofio

Yn sicr, ar ôl i rywun gwrdd â Philip Yorke III, byddai’n anodd iawn ei anghofio.
 
Mae atgofion ymwelwyr yn ein helpu ni i ddod â hanes anhygoel Erddig a’r teulu a drigai yma yn fyw. Wrth gasglu a rhannu’r atgofion hynod ddiddorol sydd gan bobl, rydym yn parhau â thraddodiad y teulu Yorke o gofnodi a gwarchod eu treftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
 
 
 
" I sometimes ask myself how many families would be prepared to go about on bicycles and broken-down cars and restrict their enjoyment as my family has done for the sole purpose of preserving our heritage intact."
- Philip Yorke III

Mae pob eitem yn adrodd stori

Anaml iawn y byddai’r teulu Yorke yn cael gwared ar unrhyw beth; roedden nhw’n storio ac yn cofnodi creiriau eu bywydau yn ofalus mewn dyddiaduron, llythyrau a hyd yn oed barddoniaeth. Daeth cynnwys ac archifau’r tŷ i fod yn rhan o ohebiaeth y teulu; cawsant eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth a’u gwarchod yn annwyl dros amser cyn eu trosglwyddo i’n gofal ni yn y pen draw. Mae pob eitem yn adrodd stori.
 
Os hoffech chi rannu unrhyw atgofion am Erddig, e-bostiwch ni yn erddigmemories@nationaltrust.org.uk a helpwch ni i sicrhau y caiff cenedlaethau’r dyfodol glywed y straeon hyn.
 
" My only interest for many years has been that this unique establishment for which my family have foregone many luxuries and comforts over seven generations should now be dedicated to the enjoyment of all those who have interests beyond the bare necessities of life who may come here and see a part of our national heritage preserved for all foreseeable time."
- Philip Yorke III