Dathlwch adeg Nadolig yn Erddig

Mwynhewch dymor yr ewyllys da a hud chwarae wrth ymweld ag Erddig y Nadolig hwn.

Swper gyda Siôn Corn yn Erddig a mwy

Colomendy Erddig wedi ei lapio mewn rhuban mawr coch ar gyfer y Nadolig
Walking trail

Taith Gerdded Nadolig Erddig 

Ymunwch â ni am daith gerdd aeafol, hamddenol ar ein hystâd 1,200 acer, mae’n ffordd berffaith o ymlacio a threulio amser gyda’r teulu yn ystod tymor y Nadolig. Cewch ddarganfod olion hynafol castell mwnt a beili Normanaidd wrth i chi ymuno â ffordd hanesyddol a dirgel Clawdd Wat.