Dathlu’r Nadolig yn Erddig

Peter Rabbit winter trails image

Ymunwch â Guto Gwningen ™ ar ei antur gaeaf wrth fynd am dro. Gallwch barhau i ddathlu hen draddodiadau a gwneud atgofion newydd gyda ni.

Be bynnag oedd eich cynlluniau ar gyfer eich diwrnod, er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw, yn enwedig ar adegau prysur fel penwythnosau a gwyliau banc.  Fodd bynnag, os oes lle ar gael yn ystod yr wythnos, efallai na fydd angen archebu ymlaen llaw bob amser. Os na archebwch ni allwn warantu mynediad.


Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Erddig ar gyfer tymor yr ŵyl, ond dilynwch rheoliadau coronafirws cyfredol yng Nghymru wrth ymweld. O 6pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn golygu y byddwn yn gallu croesawu ymwelwyr o haenau un a dau yn Lloegr a lefel un a dau yn yr Alban, i’n lleoedd yng Nghymru.  Mae'r ardd, y siop a bwyty Hayloft ar agor i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod o'r un cartref.  Oherwydd cyfyngiadau cyfredol a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, mae'r tŷ ar gau.

Llwybr antur gaeaf Guto Gwningen ™
5 Rhagfyr i 10 Ionawr
11am i 4pm bob dydd

Ymunwch â Guto Gwningen ™ ar ei antur gaeaf i gael ychydig o hwyl hunan arweiniol i'r teulu cyfan. Rhowch help llaw i rai o gymeriadau hoffus Beatrix Potter fel Squirrel Nutkin, Mr Jeremy Fisher a Jemima Puddle-Duck, gan ddatrys cliwiau ar hyd y ffordd i ennill bathodyn a thystysgrif  arbennig.
£2  pecyn llwybr, mae'r ffi mynediad arferol yn berthnasol.

Groto Gwahanol Erddig
5 i 20 Rhagfyr
Penwythnosau yn unig
11am i 4pm

Croeso i chi adael rhodd ar gyfer ein Banc Bwyd Wrecsam lleol y Nadolig hwn.
Dewch i ddweud helo, o bellter cymdeithasol, wrth Siôn Corn a fydd gyda ni ar benwythnosau i ddweud diolch am eich rhodd.

Coedwig Nadoligaidd
11am i 4pm
5 Rhagfyr i 10 Ionawr

Darganfyddwch ein coedwig Nadoligaidd o goed cyfoes yn yr ardd a chewch eich ysbrydoli gan addurniadau naturiol a thorchau a grëwyd gan ein gwirfoddolwyr crefft gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a gasglwyd yn Erddig.

Wedi hynny, gallwch fwynhau siocled poeth i gynhesu neu ymweld â’r siop i wneud ychydig o siopa Nadolig. Mae pob diwrnod hudolus yma yn cefnogi ein gwaith i edrych ar ôl Erddig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ei fwynhau.

Bring family and friends on a walk at Erddig
Walking trail

Taith Gerdded Nadolig Erddig 

Ymunwch â ni am daith gerdd aeafol, hamddenol ar ein hystâd 1,200 acer, mae’n ffordd berffaith o ymlacio a threulio amser gyda’r teulu yn ystod tymor y Nadolig. Cewch ddarganfod olion hynafol castell mwnt a beili Normanaidd wrth i chi ymuno â ffordd hanesyddol a dirgel Clawdd Wat.