Erddig, lle i deuluoedd

Children enjoying a hobby horse gymkhana in Erddig garden

Teithio drwy amser yn y tŷ, crwydro gerddi muriog cudd neu fwynhau anturiaethau anhygoel yn yr ardal chwarae naturiol – mae rhywbeth i bawb yma.

Mae rhywbeth newydd i’w ganfod trwy gydol y gwyliau.


Mae hwyl yr haf yn cychwyn ar ddyddiau Llun gyda choginio ar y tân gwersyll, gan helpu archwilwyr ifanc i gyflawni mwy o weithgareddau’r rhestr 50 o Bethau i’w Gwneud.
Ar ddyddiau Mawrth, ymunwch â’n gwirfoddolwyr am gêm gyfeillgar o groce. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod y rheolau, bydd y gwirfoddolwyr ar gael i’ch tywys chi a’ch teulu o gwmpas y cwrs.
 

Ymlaciwch gyda’ch teulu yn ardd furiog Erddig
Dad with child holding hands strolling past conical topiary on a sunny day
Ymlaciwch gyda’ch teulu yn ardd furiog Erddig

Ar ddyddiau Mercher, ewch ati ar garlam i’n merlogampau ceffylau pren. Dewiswch eich ‘ceffyl’ a’ch lliwiau ac yna trotiwch drwy ychydig o heriau hwyliog a osodwyd gan ein tîm.


Bydd y storïwr nodedig, Jake Evans, yn ymuno â ni ar ddyddiau Iau, ac ar ddyddiau Gwener bydd ein tîm yn plannu hadau a Mr Phoebus yn pedalu’n ôl i’r gorffennol gydag Arddangosfeydd Peni-Ffardding.


Bydd hefyd gweithgaredd dringo coed ar 23 Awst (cost ychwanegol).
 

Dewch i gyfarfod ein mulod mabwysiedig Lofty a Tambo
Cyfarfod  ein hasynnod Lofty a Tambo mabwysiedig
Dewch i gyfarfod ein mulod mabwysiedig Lofty a Tambo

Ar gyfer ymlacio mae penwythnosau, debyg? Cewch chi benderfynu! Ymunwch â’n Parkrun ar foreau Sadwrn am 9yb a grŵp rhedeg i ddechreuwyr am 10yb, neu ymlaciwch yn haul y prynhawn yn yr ardd. Gall y plant chwarae olwyn drol yn yr ardd neu fynd i Ffau’r Blaidd i fwynhau eu hunain.

Dewch i ddarganfod dau flaidd yn llecyn chwarae naturiol Erddig
Un o fleiddiau pren Erddig â phlant yn chwarae yn y cefndir
Dewch i ddarganfod dau flaidd yn llecyn chwarae naturiol Erddig

Peidiwch ag anghofio chwilota am y tedis yn y tŷ. Mae chwilio am y tedis yn ffordd wych o ddiddanu plant ifanc tra bod yr oedolion yn dysgu ynghylch y tŷ hanesyddol.

Mae ardal chwarae naturiol Ffau’r Blaidd yn ymestyn dros bron i ddwy acer o le chwarae gwyllt gyda gweithgareddau adeiladu ffau, siglenni o raff, trawstiau a digonedd o offer chwarae wedi’u hadeiladu o adnoddau a gafwyd ar yr ystad 1,200 acer.

A great experience for families to share at Erddig
Family enjoying tree climbing
A great experience for families to share at Erddig

 

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddringo coeden?

Cymerwch olwg ar ein ‘50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ a dewch o hyd i anturiaethau arbennig y gallwch eu cwblhau gan fwynhau’r awyr iach. Rydyn ni eisiau helpu plant a theuluoedd i ailddarganfod natur drwy greu llanast gyda phastai mwd, hela bwystfilod bach a gwersylla yn y gwyllt.

Rydyn ni wedi ymuno â’r Great Big Tree Climbing Company i fynd ag anturiaethwyr ifanc i’r entrychion a rhoi tic wrth ymyl un arall o’r ’50 peth’. Gall ymwelwyr ddringo’n uwch nag erioed o’r blaen a gweld Erddig o bersbectif newydd. Mae tocynnau’n costio £18.50 y sesiwn ac yn addas i blant 6+ oed. Archebwch yma neu ffoniwch 0344 249 1895.

Lawrlwytho: Erddig and Chirk 50 Things checklist (PDF / 2.37890625MB) download  (Saesneg yn unig)

Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision
Teulu yn mwynhau casgliad unigryw o bortreadau gweision a morynion a cherddi amdanyn nhw
Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision

Dysgwch am fywyd o dan y grisiau

Bydd plant hŷn yn mwynhau dysgu am realiti erchyll bywyd y gweision, o wacáu’r toiled i shifftiau 14 awr. Mae gwerth ymweld â’r feithrinfa hefyd i weld faint mae teganau wedi newid dros amser.

Philip Yorke III yn reidio ei feic ‘penny-farthing’ yn Erddig

Peter Read yn cyflwyno ‘The Brothers Yorke’ yn Erddig

Dewch i fwynhau perfformiad theatr haf mewn lleoliad awyr agored hanesyddol

Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion
Bechgyn yn mynd i’r iard stablau yn Erddig
Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion