Hwyl yr haf i deuluoedd yn Erddig

a croquet set on the lawn at Erddig

Pa un a ydych yn chwilio am anturiaethau gwyllt neu rywbeth ychydig yn fwy hamddenol, mae yna hwyl i’r holl deulu yn Erddig.

Dwylo i fyny – pwy sydd am ddod allan i chwarae yn ystod yr haf? Ymunwch â ni yn Erddig rhwng dydd Sadwrn 17 Gorffennaf a dydd Sul 5 Medi i gael haf yn llawn o chwarae.

A ninnau’n canolbwyntio ar bleserau syml a chwarae egnïol, gall ymwelwyr fwynhau cyfres o brofiadau synhwyraidd a fydd yn eu hannog i symud a chwarae o fewn ein gardd gaerog 13.5 acer. Bydd y gweithgaredd haf hunanarwain hwn yn rhoi cyfle ichi archwilio ein gardd mewn ffordd newydd; boed hynny trwy siglo cerdded fel hwyaden, paratoi ar gyfer ras neu roi cynnig ar rywfaint o ioga ar y Ffrynt Gorllewinol.

Hefyd, bydd Jake Evans yn ôl gyda ni rhwng 11.30am a 2.30pm ar 21 Gorffennaf, 28 Gorffennaf, 4 Awst, 18 Awst, 27 Awst a 1 Medi i’n tywys ni i gyd ar antur ‘adrodd straeon’ egnïol. Dewch i danio eich dychymyg a chychwyn ar daith newydd sbon gyda’n hadroddwr straeon gwobrwyol!

Bob dydd Mawrth a dydd Iau byddwn yn chwarae croquet ar y lawnt rhwng 1pm-3pm, a bydd Peter Read yn ôl gyda ni i berfformio’i ddrama 30 munud ragorol The Brothers Yorke gydag Eric Jones. Bydd y perfformiadau’n cael eu cynnal am 1pm a 2.30pm ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf a dydd Sul 25 Gorffennaf.

Felly, ar eich marc, parod, a dewch i ymuno â ni yr haf hwn i greu atgofion wrth chwarae, archwilio a gwneud gweithgareddau egnïol gyda’n gilydd.

Ymlaciwch gyda’ch teulu yn ardd furiog Erddig
Dad with child holding hands strolling past conical topiary on a sunny day
Ymlaciwch gyda’ch teulu yn ardd furiog Erddig

Dewch i ddarganfod sut beth oedd bywyd dan y grisiau

Efallai y bydd plant hŷn wrth eu bodd yn dysgu am y realiti llym a oedd yn wynebu’r gweision a’r morwynion – o wagio potiau dan y gwely i weithio diwrnodau 14 awr. Bydd trigfan y gweision a’r morwynion ar lawr gwaelod y tŷ ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 12pm a 3pm, felly cewch gipolwg gwych ar fywyd gweision a morwynion Oes Fictoria. Cofiwch archebu tocyn ymlaen llaw i fynd i’r tŷ ar ôl cyrraedd. Sylwch: mae’r tŷ ar gau ar ddydd Llun a dydd Mawrth ar hyn o bryd.

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddringo coeden?

Cymerwch olwg ar ein ‘50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ a dewch o hyd i anturiaethau arbennig y gallwch eu cwblhau gan fwynhau’r awyr iach. Rydyn ni eisiau helpu plant a theuluoedd i ailddarganfod natur drwy greu llanast gyda phastai mwd, hela bwystfilod bach a gwersylla yn y gwyllt.

Rydyn ni wedi ymuno â’r Great Big Tree Climbing Company i fynd ag anturiaethwyr ifanc i’r entrychion a rhoi tic wrth ymyl un arall o’r ’50 peth’. Gall ymwelwyr ddringo’n uwch nag erioed o’r blaen a gweld Erddig o bersbectif newydd. Mae tocynnau’n costio £18.50 y sesiwn ac yn addas i blant 6+ oed. Archebwch yma neu ffoniwch 0344 249 1895.

Lawrlwytho: Erddig and Chirk 50 Things checklist (PDF / 2.37890625MB) download  (Saesneg yn unig)

Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision
Teulu yn mwynhau casgliad unigryw o bortreadau gweision a morynion a cherddi amdanyn nhw
Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision

Dysgwch am fywyd o dan y grisiau

Bydd plant hŷn yn mwynhau dysgu am realiti erchyll bywyd y gweision, o wacáu’r toiled i shifftiau 14 awr. Mae gwerth ymweld â’r feithrinfa hefyd i weld faint mae teganau wedi newid dros amser.

Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion
Bechgyn yn mynd i’r iard stablau yn Erddig
Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion