Erddig, lle i deuluoedd

 Erddig, Wrecsam Anghofiwch am dedis, gall anturiaethwyr ifanc fynd ar ein helfa fawr am chwilod yn Erddig.

Teithio drwy amser yn y tŷ, crwydro gerddi muriog cudd neu fwynhau anturiaethau anhygoel yn yr ardal chwarae naturiol – mae rhywbeth i bawb yma.

Dewch ar helfa drychfilod fawr

Mae trychfilod bach Erddig yn ôl ac mae criw newydd o fwystfilod bach wedi’u cerfio wedi ymuno â nhw tu allan. Dilynwch lwybr y trychfilod bach i ddod o hyd i ddeg pla problemus rydyn ni am eu cadw allan o’r tŷ, ond cofiwch, dyw’r rhai hyn ddim yn rhai annwyl fel y lleill! Dilynwch y daith i weld a allwch eu gweld nhw’n cuddio yn ystafelloedd y tŷ.

Pryfyn arian bach ar bwys llyfr yn y Feithrinfa yn Erddig
Ymunwch â ni ar helfa drychfilod fawr yn Erddig
Pryfyn arian bach ar bwys llyfr yn y Feithrinfa yn Erddig

Yn newydd yn 2017, mae ein hartist preswyl Simon O’Rourke wedi cerfio saith cerflun mawr o drychfilod bach sy’n chwarae cuddio o gwmpas yr ardd. Dewch i weld a allwch eu gweld nhw a dysgu am y bywyd gwyllt yn ein gardd.

Codir prisiau mynediad arferol, felly mae’r helfa drychfilod fawr am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd y daith ar gael tan ddiwedd Mehefin.
 

Dewch i ddarganfod dau flaidd yn llecyn chwarae naturiol Erddig
Un o fleiddiau pren Erddig â phlant yn chwarae yn y cefndir
Dewch i ddarganfod dau flaidd yn llecyn chwarae naturiol Erddig

Gofod chwarae gwyllt

Mae ardal chwarae naturiol Ffau’r Blaidd yn ddwy erw o ofod chwarae gwyllt. Gallwch adeiladu den a mwynhau siglenni rhaff, ceibrennau cydbwyso a llond y lle o offer chwarae naturiol arall wedi’i adeiladu yn llwyr o’r adnoddau sydd i’w gweld yn ein hystâd 1,200-erw.

Mae ein hartist preswyl Simon O’Rourke wedi cerfio dau flaidd yn ardal chwarae naturiol Erddig. Galwyd yr ardal chwarae yn ‘Ffau’r Blaidd’ ar ôl yr Arglwydd Normanaidd ffyrnig ac Iarll Cyntaf Caer, Hugh D’Avranches, a oedd yn cael ei alw’n ‘Flaidd’.

Adeiladodd gastell Mwnt a Beili yn y goedwig ger yr ardal chwarae. Mae adfeilion y castell dafliad carreg i ffwrdd.

Darganfyddwch ardal chwarae naturiol Erddig a mwynhau adeiladu eich den eich hun
Plentyn yn cuddio mewn den yn ardal chwarae naturiol Erddig
Darganfyddwch ardal chwarae naturiol Erddig a mwynhau adeiladu eich den eich hun

Cafodd y ddau flaidd urddasol eu cerfio allan o goeden gastan a chwythwyd i’r llawr yn ystod gwyntoedd cryfion. Roedd y goeden yn tua 220 mlwydd oed, ac mae wedi cael bywyd newydd yn ein hardal chwarae. Defnyddiodd Simon amrywiaeth o lifiau cadwyn i saernïo trigolion newydd Erddig a gorffennodd y manylion drwy eu sandio’n ofalus. Yna, defnyddiodd chwythlamp i ddod â’r wynebau’n fyw.

A great experience for families to share at Erddig
Family enjoying tree climbing
A great experience for families to share at Erddig

 

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddringo coeden?

Cymerwch olwg ar ein ‘50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ a dewch o hyd i anturiaethau arbennig y gallwch eu cwblhau gan fwynhau’r awyr iach. Rydyn ni eisiau helpu plant a theuluoedd i ailddarganfod natur drwy greu llanast gyda phastai mwd, hela bwystfilod bach a gwersylla yn y gwyllt.

Rydyn ni wedi ymuno â’r Great Big Tree Climbing Company i fynd ag anturiaethwyr ifanc i’r entrychion a rhoi tic wrth ymyl un arall o’r ’50 peth’. Gall ymwelwyr ddringo’n uwch nag erioed o’r blaen a gweld Erddig o bersbectif newydd. Mae tocynnau’n costio £18.50 y sesiwn ac yn addas i blant 6+ oed. Archebwch yma neu ffoniwch 0344 249 1895.

Lawrlwytho: Erddig and Chirk 50 Things checklist (PDF / 2.4MB) download  (Saesneg yn unig)

Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision
Teulu yn mwynhau casgliad unigryw o bortreadau gweision a morynion a cherddi amdanyn nhw
Dewch i weld Erddig a dysgu am fywyd y byddigions a’r gweision

Dysgwch am fywyd o dan y grisiau

Bydd plant hŷn yn mwynhau dysgu am realiti erchyll bywyd y gweision, o wacáu’r toiled i shifftiau 14 awr. Mae gwerth ymweld â’r feithrinfa hefyd i weld faint mae teganau wedi newid dros amser.

Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion
Bechgyn yn mynd i’r iard stablau yn Erddig
Dewch i ddarganfod Erddig fel rhan o daith hunan-dywysedig i ysgolion