Gwirfoddoli yn Erddig

Tywysydd gwirfoddol yn Erddig

Dewch i ymuno gyda’n tîm o 300 a mwy o wirfoddolwyr! Mae digonedd o gyfleoedd a heriau newydd yma. Mae ein gwirfoddolwyr yn grŵp brwdfrydig o bobl sy’n gwneud gwahaniaeth i’r gwaith o warchod a rhedeg lle arbennig fel Erddig.

Amrywiaeth helaeth

Mae amrywiaeth helaeth o swyddi a thasgau gwirfoddol ar gael yn Erddig. Mae hyn yn sicrhau bod ein  gwirfoddolwyr yn gallu profi pob agwedd o’n gwaith, o gynorthwyo gyda theithiau tywysedig yn y tŷ ac ar ein hystâd 1,200 erw i groesawu ymwelwyr wrth iddyn nhw gyrraedd Erddig.

Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig
Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig
Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig

Profiad gwerth chweil

Os ydych chi’n astudio mewn coleg neu brifysgol ar hyn o bryd, gallwn ni eich helpu chi i gael profiad a lleoliadau gwaith gwerthfawr. Gallwch weithio gydag un o’n timau i feithrin profiad mewn unrhyw faes o’ch dewis.

Datblygu sgiliau

Bydd gwirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Erddig yn cynnig cyfle i chi ddod i gysylltiad gydag amrywiaeth helaeth o bobl, datblygu eich sgiliau a rhannu eich diddordebau. Mae rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli yn Erddig, cysylltwch â’r swyddog cyswllt gwirfoddolwyr a chymunedau.