Gyda’r nos yn Erddig

Golygfa o forder hir Erddig yn wynebu’r dwyrain

Cyfuno lliwiau trawiadol, persawrau a lleoedd ymlaciol gyda cherddoriaeth byw a theatr awyr agored.

Cyfuno lliwiau trawiadol, persawrau a lleoedd ymlaciol gyda cherddoriaeth byw a theatr awyr agored. Rydym yn parhau ag ysbryd y teulu Yorke o adloniant a pherfformio gyda’n rhaglen o theatr a cherddoriaeth awyr agored ar nosweithiau Sadwrn yr haf hwn o 23 Gorffennaf.

Roedd y teulu Yorke wrth eu boddau’n difyrru a chawsant eu geni’n berfformwyr gan gynnal dramâu a chyngherddau i lawer o westeion. Rhoddodd Philip Yorke III ei holl gynilon i brynu organ yn yr ystafell gerdd pan oedd ond yn 15 mlwydd oed yn 1865 tra bod ein sgweier olaf yn cael ei adnabod yn lleol am ei sgiliau penigamp yn chwarae’r llif gerddorol! Mewn gwirionedd treuliodd Philip III nifer o flynyddoedd yn teithio’r wlad mewn hen siarabáng gyda’i gwmni theatr ei hunan, sef the London and Country Theatre Players.

Yn aml byddai Philip yn mynd i’r afael â rhannau blaenllaw a chadwodd hen adolygiad o’r Bexhill-on-sea Observer;

“Nid oedd bob amser yn berffaith ar lafar ar ddyddiau Gwener, heb sôn am ddyddiau Llun, byddai amgylchiad yn dueddol o gadw gweddill y cwmni ar flaenau’u traed. Ond roedd swish y tonnau ar lawr y Pafiliwn yn orchudd da ar gyfer ei anogwyr.”

Gobeithio bydd ychydig mwy o sglein ar ein perfformwyr ni o’i gymharu â Philip!

Dathlwch gyrhaeddiad yr haf gyda cherddoriaeth a theatr yn yr ardd
Cynhyrchiad theatr gyda’r nos Erddig
Dathlwch gyrhaeddiad yr haf gyda cherddoriaeth a theatr yn yr ardd

Ymlaciwch gyda gwydraid o Pimms neu ewch yn wyllt yng Nghuddfan y Blaidd tra rydych yn amsugno haul yr hwyrnos. Cerddoriaeth yn amrywio o ganu gwerin ar 30 Gorffennaf gyda  James Hickman, jas gyda’r band So What Now ar 6 Awst, cerddoriaeth glasurol gyda phedwarawd Sinffonia Gogledd-Ddwyrain Cymru ar 20 Awst a cherddoriaeth y Canoldir gyda’r band Synergy Live ar 30 Awst, felly rhywbeth at ddant pawb.

Mae ein nosweithiau yn y theatr ar gael drwy docyn yn unig, felly cofiwch archebu’n gynnar ar gyfer un o’n perfformiadau sy’n siŵr o werthu allan gan Gwmni Theatr Chapterhouse, rhag cael eich siomi.

Join us for a relaxing evening on Saturdays in the summer
Visitors relaxing on deckchairs in the early evening sunshine on the lawn
Join us for a relaxing evening on Saturdays in the summer

Am ragor o fanylion ewch i’n tudalennau Beth sydd ymlaen neu ffoniwch y tîm archebu ar 0844 249 1895 am docynnau theatr.