Dewch i ddathlu’r haf yn Erddig gyda’r theatr awyr agored

Heathcliff yn cario Cathy mewn cynhyrchiad theatr awyr agored o Wuthering Heights

Beth am gyfuno lliwiau trawiadol, peraroglau a mannau ymlaciol gydag adloniant byw.

Rydym yn parhau ag ysbryd difyrru a pherfformio’r teulu Yorke gyda’n theatr awyr agored yr haf hwn. Bydd y perfformiadau’n cychwyn ddydd Sadwrn 15 Mehefin gyda stori serch nwydwyllt a chythryblus Emily Brontë, sef ‘Wuthering Heights’.

Yn nes ymlaen yn yr haf, ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, ymunwch â Mary Lennox ar ei thaith pan gaiff ei hanfon i dŷ ei hewythr yn y wlad, lle y mae dirgelion a chyfrinachau’n llechu rownd pob cornel yng nghynhyrchiad y Chapterhouse Theatr Company o ‘The Secret Garden’.

Daw perfformiadau’r haf i ben ddydd Gwener 9 Awst gyda ‘Pride and Prejudice’, pan mae Elizabeth Bennet yn cyfarfod â Mr Darcy, sy’n swta a di-serch. Mae hi’n ei gasáu’n syth – ond a oes mwy yn perthyn i Mr Darcy nag yr ymddengys ar yr olwg gyntaf?

Rhaid cael tocynnau ar gyfer ein nosweithiau theatr – ar gyfer aelodau a phobl nad ydynt yn aelodau fel ei gilydd – felly cofiwch archebu eich tocyn yn fuan ar gyfer un o berfformiadau hynod boblogaidd y Chapterhouse Theatr Company, rhag ofn ichi gael eich siomi. Edrychwch ar ein tudalennau Beth sydd ’mlaen i gael mwy o fanylion neu ffoniwch y tîm archebu ar 0344 249 1895 i gael tocynnau theatr.

Perfformio yn eu gwaed


Roedd y teulu Yorke wrth eu bodd yn difyrru ac roedd perfformio yn eu gwaed. Arferent gynnal dramâu a chyngherddau ar gyfer eu gwesteion lu. Yn 1865, pan oedd yn 15 oed, defnyddiodd Philip Yorke II ei holl gynilion i brynu’r organ a welir yn yr ystafell gerdd, tra’r oedd yr yswain olaf yn enwog yn yr ardal am ei sgiliau penigamp wrth ganu’r llif! Yn wir, treuliodd Philip II sawl blwyddyn yn teithio’r wlad mewn hen siarabáng gyda’i gwmni drama ei hun, y London and Country Theatr Players.

Yn aml, byddai Philip yn chwarae’r prif rannau, a chadwodd hen adolygiad a ymddangosodd yn y Bexhill-on-sea Observer;

“Doedd o ddim bob amser yn gwybod ei eiriau erbyn y dydd Gwener, heb sôn am y dydd Llun – rhywbeth a dueddai i gadw gweddill y cwmni ar flaenau eu traed. Ond roedd llepian y tonnau ar lawr y Pafiliwn yn help i guddio cymorth ei gofweinydd.”

Gyda gobaith, bydd ein perfformwyr ni dipyn yn fwy caboledig na Philip!
 

Dathlwch gyrhaeddiad yr haf gyda cherddoriaeth a theatr yn yr ardd
Cynhyrchiad theatr gyda’r nos Erddig
Dathlwch gyrhaeddiad yr haf gyda cherddoriaeth a theatr yn yr ardd