Mwynhewch flas o Erddig

A blue ceramic bowl full of scones and other cakes and biscuits on display

Dewch i Erddig i fwynhau amrywiaeth flasus o fwyd a diod yn ein tai allan hanesyddol unigryw.

Bwyty’r Llofft Wair

Dewch i ymweld â’n bwyty’r Hayloft i fwynhau amrywiaeth o fwyd poeth, saladau, brechdanau, teisennau newydd eu pobi’n ffres a diodydd.

Visit our Hayloft restaurant
Erddig Hayloft restaurant chairs and tables in new pink and blue colour scheme
Visit our Hayloft restaurant

Parlwr te

Mae ein parlwr te yn cynnig byrbrydau a lluniaeth poeth yn ystod cyfnodau brig ac ar achlysuron arbennig. Un o’r danteithion mwyaf poblogaidd yma yw ein ‘Oggy’, fersiwn Gymreig o bastai enwog Cernyw.

Gardd de

Mae ein gardd de fach hardd yn swatio wrth ochr hen dŷ’r coetsmon, ac mae’n agored yn ystod cyfnodau brig. Ymlaciwch yma ar ôl taith gerdded hir, neu mynnwch rhyw damaid bach cyn cychwyn ar daith gerdded. Fe gewch chi ddewis da yma o ddiodydd poeth, cacennau a bisgedi.

Y fan fach goch

Chwiliwch am ein fan fach goch Citroen H, sydd i’w gweld yn aml yn llecyn chwarae Ffau’r Blaidd. Mae’n cynnig tamaid o luniaeth i oedolion a phlant.