Mwynhewch flas o Erddig

A blue ceramic bowl full of scones and other cakes and biscuits on display

Dewch i Erddig i fwynhau amrywiaeth flasus o fwyd a diod yn ein tai allan hanesyddol unigryw.

Bwyty’r Llofft Wair

Bydd ein Bwyty’r Hayloft ar gau o 4 Mawrth hyd at 18 Mawrth oherwydd gwaith atgyweirio.

Yn ystod y cyfnod hwn bydd cynnig llai ar gael yn ein parlwr yn gweini cawliau, prydau un pot ynghyd â brechdanau, teisennau, te a choffi. Bydd ein gardd de awyr agored ar agor yn ystod y cyfnod hwn yn gweini te, coffi a theisennau.

Yna bydd ein Bwyty’r Hayloft yn ailagor ar 18 Mawrth a bydd ein gwasanaeth arferol yn ailddechrau. Diolch ymlaen llaw am eich amynedd yn y cyfnod hwn.

Rydym wedi defnyddio ein pren naturiol hyfryd wrth adnewyddu Bwyty’r Llofft Wair, gan greu lle clyd ar gyfer ymwelwyr
Contractwyr Erddig yn brysur yn llyfnu’r llawr yn ystod y gwaith o ailwampio’r Llofft Wair
Rydym wedi defnyddio ein pren naturiol hyfryd wrth adnewyddu Bwyty’r Llofft Wair, gan greu lle clyd ar gyfer ymwelwyr

Parlwr te

Mae ein parlwr te yn cynnig byrbrydau a lluniaeth poeth yn ystod cyfnodau brig ac ar achlysuron arbennig. Un o’r danteithion mwyaf poblogaidd yma yw ein ‘Oggy’, fersiwn Gymreig o bastai enwog Cernyw.

Gardd de

Mae ein gardd de fach hardd yn swatio wrth ochr hen dŷ’r coetsmon, ac mae’n agored yn ystod cyfnodau brig. Ymlaciwch yma ar ôl taith gerdded hir, neu mynnwch rhyw damaid bach cyn cychwyn ar daith gerdded. Fe gewch chi ddewis da yma o ddiodydd poeth, cacennau a bisgedi.

Y fan fach goch

Chwiliwch am ein fan fach goch Citroen H, sydd i’w gweld yn aml yn llecyn chwarae Ffau’r Blaidd. Mae’n cynnig tamaid o luniaeth i oedolion a phlant.