Mwynhewch flas o Erddig

Dewch i Erddig i fwynhau amrywiaeth flasus o fwyd a diod yn ein tai allan hanesyddol unigryw.

Bwyty’r Llofft Wair

Mae Bwyty’r Llofft Wair wedi cael ei ailwampio’n ddiweddar ac mae’n cynnwys lliwiau ysgafn, ffres, i greu awyrgylch golau a chlyd. Rydym ni’n cynnig prydau poeth bob dydd. Roedd ein Sgweier olaf yn llysieuwr, ac adlewyrchir hynny yn ein bwydlen; mae digonedd o seigiau llysieuol blasus ar gael bob amser. Mae bwyty’r Llofft Wair ar agor bob dydd o 11am i 4pm, a byddwn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi.

Dewch i Fwyty’r Llofft Wair i fwynhau pryd sylweddol, cynnes
Bwyty’r Llofft Wair ar ei newydd wedd yn Erddig
Dewch i Fwyty’r Llofft Wair i fwynhau pryd sylweddol, cynnes

Parlwr te

Mae ein parlwr te yn cynnig byrbrydau a lluniaeth poeth yn ystod cyfnodau brig ac ar achlysuron arbennig. Un o’r danteithion mwyaf poblogaidd yma yw ein ‘Oggy’, fersiwn Gymreig o bastai enwog Cernyw.

Gardd de

Mae ein gardd de fach hardd yn swatio wrth ochr hen dŷ’r coetsmon, ac mae’n agored yn ystod cyfnodau brig. Ymlaciwch yma ar ôl taith gerdded hir, neu mynnwch rhyw damaid bach cyn cychwyn ar daith gerdded. Fe gewch chi ddewis da yma o ddiodydd poeth, cacennau a bisgedi.

Y fan fach goch

Chwiliwch am ein fan fach goch Citroen H, sydd i’w gweld yn aml yn llecyn chwarae Ffau’r Blaidd. Mae’n cynnig tamaid o luniaeth i oedolion a phlant.