Amser gwyllt yn Erddig

Family enjoying tree climbing

Hedfan ar siglen raffau, tasgu ar hyd llwybrau mwdlyd a syllu trwy ganghennau cuddfan mewn coedlan – does dim i guro chwarae yn yr awyr agored yn Ogof y Blaidd.

Ar y cyd gyda chwmni Great Big Tree Climbing Company eto, rydyn ni’n cynnig tywys anturwyr ifanc i’r uchelfannau a sicrhau un arall o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn 11 ¾.


Dewch i fwynhau coetir Erddig o bersbectif newydd a dringo fry i’r coed ar daith tywys dan arweiniad ein hyfforddwyr. Mae tocynnau’n costio £18.50 y pen ynghyd â’r costau mynediad arferol. Mwy o wybodaeth.

Enjoy a sense of achievement on an Erddig tree climb
A group of children ready to climb a tree
Enjoy a sense of achievement on an Erddig tree climb

Y lles o ddringo coed

  • Mae dringo coed yn ymarfer ardderchog; mae’n bosib y gwnewch chi ddefnyddio cyhyrau wnaethoch chi erioed eu defnyddio!
  • Mae dringo coed yn profi ystwythder, stamina a chryfder.
  • Mae’n iach cael eich dwyn allan o’ch man diogel. Wrth inni dyfu’n oedolion, fe fyddwn ni’n aml yn dechrau ofni pethau na fyddai plant yn meddwl dwywaith amdanyn nhw.
  • Mae’n brofiad gwych i deuluoedd cael rannu, gan greu atgofion melys i bawb.
  • Y golygfeydd. Cewch weld coedlan Erddig o ben ucha’r coed a mwynhau golygfeydd na wêl neb ond yr adar fel arfer.
  • Byddwch yn mwynhau ymdeimlad o lwyddiant wedi ichi orffen.

Mae lleoedd yn gyfyngedig. Archebwch yma neu ffoniwch 0344 249 1895