Y tŷ a’r casgliad yn Erddig

Cewch ddarganfod mwy am fywyd y byddigions a’r gweision mewn cartref teuluol unigryw sy’n cyfleu ffordd o fyw ar aelwyd brysur yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.

Portread o Thomas Pritchard, Garddwr Erddig Ysgol Brydeinig, 1830

Dewch i weld ein casgliad unigryw o bortreadau 

Am bron iawn 200 o flynyddoedd, cafodd gweision a morynion Erddig eu cofnodi mewn portreadau, ffotograffau a barddoniaeth. Nid oes unrhyw beth tebyg yn bodoli yn unman arall yn y byd.

Salŵn Erddig yn ystafelloedd parêd John Meller

Crwydrwch o amgylch yr ystafelloedd parêd 

Dewch i weld sut y gwnaeth John Meller, cyfreithiwr cyfoethog o Lundain, ymestyn Erddig a’i lenwi gyda phob math o ddodrefn ac eitemau cain.

Tîm gwarchod Erddig yn catalogio’r casgliad o deganau

Cipolwg ar gasgliad Erddig

Mae 30,000 o eitemau yng nghasgliad Erddig. Mae’n un o’r ddau gasgliad mwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gofalu am yr holl eitemau hyn yn dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Visitor reads written information below stairs at Erddig

Spotlight on darkness at Erddig

Why do the house at Erddig sometimes seem dimly lit? It’s the question we get asked the most!

Prif arddwr Erddig yn cwrdd â Philip Yorke III

Atgofion am Erddig

Mae atgofion ein hymwelwyr yn ein helpu ni i ddod â hanes anhygoel Erddig yn fyw. Wrth gasglu a rhannu’r holl atgofion diddorol sydd gan bobl am y lle a’r bobl oedd yn byw yma, rydym yn parhau â thraddodiad y teulu Yorke o gofnodi a gwarchod eu treftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.