Y tŷ a’r casgliad yn Erddig

Cewch ddarganfod mwy am fywyd y byddigions a’r gweision mewn cartref teuluol unigryw sy’n cyfleu ffordd o fyw ar aelwyd brysur yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.

Erddig closer detail of Gouache on Board Laundry window painting by Matthew Wood

Arlunydd preswyl Erddig

Ers mis Tachwedd, mae arlunydd preswyl Erddig wedi’i ysbrydoli i baentio sgorau o baentiadau o Erddig. Dewch i ddarganfod taith unigryw Matthew drwy ein tŷ hanesyddol a mwynhewch bron i wyth mis o waith yn yr arddangosfa newydd a chyffrous hon.

Portread o Thomas Pritchard, Garddwr Erddig Ysgol Brydeinig, 1830

Dewch i weld ein casgliad unigryw o bortreadau 

Am bron iawn 200 o flynyddoedd, cafodd gweision a morynion Erddig eu cofnodi mewn portreadau, ffotograffau a barddoniaeth. Nid oes unrhyw beth tebyg yn bodoli yn unman arall yn y byd.

Salŵn Erddig yn ystafelloedd parêd John Meller

Crwydrwch o amgylch yr ystafelloedd parêd 

Dewch i weld sut y gwnaeth John Meller, cyfreithiwr cyfoethog o Lundain, ymestyn Erddig a’i lenwi gyda phob math o ddodrefn ac eitemau cain.

Tîm gwarchod Erddig yn catalogio’r casgliad o deganau

Cipolwg ar gasgliad Erddig

Mae 30,000 o eitemau yng nghasgliad Erddig. Mae’n un o’r ddau gasgliad mwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gofalu am yr holl eitemau hyn yn dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Prif arddwr Erddig yn cwrdd â Philip Yorke III

Atgofion am Erddig

Mae atgofion ein hymwelwyr yn ein helpu ni i ddod â hanes anhygoel Erddig yn fyw. Wrth gasglu a rhannu’r holl atgofion diddorol sydd gan bobl am y lle a’r bobl oedd yn byw yma, rydym yn parhau â thraddodiad y teulu Yorke o gofnodi a gwarchod eu treftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.