Awgrymiadau arbennig ar wneud y gorau o’ch diwrnod allan dros y Pasg

Dau fachgen yn cymryd rhan yn helfa Wyau Pasg Cadbury yn Nhŷ Tredegar

Cyn ymweld ag un o’n llefydd arbennig dros benwythnos y Pasg, cymerwch olwg ar rai o’n hawgrymiadau arbennig fel y gallwch wneud y gorau o’ch diwrnod allan.

  • Cyn eich ymweliad – Mae gan ein holl leoliadau wefannau felly cymerwch olwg ar yr oriau agor, manylion digwyddiadau, cyfeiriadau, prisiau, parcio a chyfleusterau arlwyo cyn ymweld.
  • Dilynwch ni – Mae gan y rhan fwyaf o’n lleoliadau gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Cadwch lygad ar y rhain am wybodaeth am y tywydd, llefydd parcio a mwy.

  • Parcio – Oherwydd y tywydd gwlyb diweddar, efallai na fydd rhai o’n meysydd parcio yn rhedeg yn llawn. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ac fe geisiwn ddod o hyd i le i chi cyn gynted â phosibl.

  • Osgowch yr amseroedd prysur – Ceisiwch ymweld ar ddiwedd y dydd; mae’n haws parcio a gallwch osgoi ciwio.

  • Newid mân – Dewch â newid mân gyda chi ar gyfer Helfa Wyau Pasg Cadbury am gyfle i neidio’r ciw.

  • Glaw neu hindda – Gallai rhai o’n llwybrau cerdded a meysydd parcio fod yn fwdlyd felly gwnewch yn siŵr bod gennych welis a chot law.

  • Cyfleusterau – Mae gan rai o’n lleoliadau fwy nag un cyfleuster arlwyo a thai bach. Gofynnwch i aelod o staff am yr opsiwn lleiaf prysur.

  • Peidiwch â rhuthro ar unwaith – Mae’r rhan fwyaf o’n lleoliadau yn rhedeg llwybrau natur y gwanwyn yn ystod gwyliau’r Pasg, felly dewch yn ôl yn ystod yr wythnos (pan fydd hi’n dawelach).
  • Cymerwch loches – Os yw tywydd Cymru wedi eich gadael i lawr, dewch i weld beth sydd ar gael dan do.