Dewch i ddarganfod golygfeydd hyfryd o Fynydd Mawr

Paratowch i gael eich cyfareddu gan olygfeydd arfordirol godidog i bob cyfeiriad o ben Mynydd Mawr - i’r gorllewin tuag at arfordir Iwerddon, i’r dwyrain tuag at Eryri, i’r gogledd tuag at Ynys Môn ac i’r de tuag at Ynys Enlli.

Mwynhewch fachludoedd gwych, bywyd gwyllt tan gamp a golygfeydd panoramig o fynyddoedd a morluniau sy’n creu awyrgylch tawel.

Distawrwydd

Profwch lonyddwch a thawelwch llwyr ym mhen eithaf Pen Llŷn. Un o nodweddion amlycaf y llecyn arbennig hwn yw’r diffyg swn pobl. Ymlaciwch a dadflinwch yn swn byd natur, y môr, yr adar a’r gwynt.

Rhywogaethau prin

Gallwch weld pob math o fywyd gwyllt ar hyd llwybrau’r arfordir o amgylch Mynydd Mawr  - yn cynnwys nifer o rywogaethau prin, fel y cen eurwallt, y cor-rosyn rhuddfannog a’r frân goesgoch

Mae’r frân goesgoch yn hawdd i’w hadnabod gyda’i phig a’i choesau coch a’i galwad ‘tsiaw’ uchel. Mae’n hedfan ar hyd y clogwyni yn arddangos ei meistrolaeth lwyr yn yr awyr wrth blymio a deifio i bob cyfeiriad.

Oes gennych chi gwestiynau?

Beth am alw heibio i gwt gwylwyr y glannau, lle bydd un o'n gwirfoddolwyr yn fwy na pharod i sgwrsio gyda chi ac ateb unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r ardal.

Peidiwch â cholli

  • Y frân goesgoch, meistr coesgoch Llŷn
  • Llwybr hyfryd yr arfordir sy’n eich arwain yn ôl at Aberdaron
  • Y cor-rosyn rhuddfannog, sy’n blodeuo unwaith yn unig, ac am gyfnod byr, felly byddwch yn wyliadwrus
  • Yr unigedd godidog, sydd wedi’i gysgodi rhag y prifwyntoedd, ond sydd hefyd yn cynnig golygfeydd syfrdanol i bob cyfeiriad
  • Llecyn hyfryd i wylio bywyd gwyllt