Dewch yn aelod o fwrdd Croeso i Bawb yng Nghymru

Rydym yn chwilio am ddau aelod allanol ar gyfer y bwrdd sy’n cynnal ein hymrwymiad i Croeso i Bawb / Everyone Welcome.

Croeso i Bawb / Everyone Welcome: Beth ydyw?

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ran i’w chwarae yn y gymdeithas sifil, wleidyddol a chymdeithasol ledled Cymru.

Mae cyfleoedd a gynigir gan yr Iaith Gymraeg, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r amrywiaeth o bartner-sefydliadau â diddordeb yn darparu llwyfan delfrydol i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wireddu ei phwrpas o fod ar gyfer pawb, am byth.

Mae Croeso i Bawb / Everyone Welcome yn hanfodol i’n hymrwymiad i fod yn sefydliad cynhwysol.

Sut y gallwch chi helpu

Rydym yn chwilio am ddau aelod allanol ar gyfer y bwrdd sy’n cynnal ein hymrwymiad i Croeso i Bawb / Everyone Welcome. Bydd y rôl yn ofynnol i chi ddod â’ch profiad a’ch treiddgarwch eich hun er mwyn cefnogi a herio’r sefydliad i fwrw ymlaen â’r dyheadau canlynol:

  • I gael ei gydnabod fel sefydliad amrywiol a chynhwysol, sy’n dysgu ac yn gwella’n barhaus
  • I fod yn berthnasol ac yn atseinio a chymdeithas Cymru

Mae'r bwrdd yn eistedd yng nghangen llywodraethu Cymru yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond mae ganddo awdurdod dirprwyedig i lunio, cynllunio a chyflawni’r gwaith.

Y disgwyl yw y byddwch yn dod â gwybodaeth a phrofiad o gynorthwyo a gweithio gyda chymunedau amrywiol yng Nghymru, ynghyd â’r gallu i fod yn gynghorydd dibynadwy – gan gynnig cymorth a her i’r bwrdd a’r gwaith a wnawn ar draws Cymru. Byddai profiad o ddatblygu pobl ac ymgysylltu â hwy yn ystod proses newid yn fuddiol hefyd.

Nid yw’n ofynnol i chi fod â chefndir yn y sector treftadaeth/diwylliannol – sylweddolwn y gall pâr newydd sbon o lygaid esgor ar fanteision lu. Fodd bynnag, byddwch yn debygol o fod wedi mynd i’r afael a rôl debyg yn y gorffennol ar fwrdd, pwyllgor neu banel ymgynghori.

Byddwch yn mwynhau gwrando ar drafodaethau Bwrdd y Prosiect, a chyfrannu atynt, er mwyn sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu hystyried a’u llywio’n briodol. Byddwch yn gallu herio ein ffordd o feddwl mewn modd cadarnhaol, ond byddwch yn deall yr angen i gynnal y momentwm trwy’r prosiect.

Awyddus i wybod mwy?

Gwybodaeth aelod bwrdd Croeso i Bawb - Cymraeg (PDF / 0.29296875MB) download

Everyone Welcome board member brief - English (PDF / 0.2919921875MB) download

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl, anfonwch e-bost at Karen.Carciero@nationaltrust.org.uk gyda chyflwyniad byr, gan nodi pam y mae gennych ddiddordeb.  

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Jo.McGreal@nationaltrust.org.uk.  

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 28 Chwefror 2020