Hoff leoedd Jamie Roberts yn yr awyr agored

Jamie Roberts, National Trust Wales Outdoors and Wellbeing Ambassador Jamie Roberts National Trust Wales Outdoors and Wellbeing Ambassador
Jamie Roberts on the headland overlooking Rhossili

O gymryd hoe ar fainc i fwynhau’r olygfa i gerdded llwybrau heriol a dringo, dyma bum hoff le Jamie i’w darganfod.

Jamie Roberts and his brother David at the top of Pen y Fan

1. Pen y Fan, Brycheiniog 

Fy hoff le yng Nghymru. Treuliais gymaint o amser yna wrth dyfu lan gan mai hwn oedd y mynydd agosaf at Gaerdydd. Bydda’ i wastad yn cofio cerdded i fyny fel rhan o’n hyfforddiant cyn Cwpan y Byd yn 2015. Mynydd i bob tymor yn bendant, a fy lle i er mwyn dianc go iawn.

Jamie Roberts with his Dad with Worm's Head in the background

2. Rhossili, Gŵyr  

Fe dreulion ni sawl haf ym maes carafanau Bae Whitffordd a bydden ni’n treulio oriau ar draeth Rhosili, yn adeiladu cestyll tywod, claddu Dad yn y tywod a rhoi cynnig ar gorff-fyrddio! Mae’n draeth mor ogoneddus a nawr dwi’n mwynhau gwneud dim ond eistedd a mwynhau’r olygfa.

Cofadail carreg Gelert ym Meddgelert

3. Beddgelert, Eryri 

Dwi’n caru cŵn, a dwi wir eisie un, ond bydd rhaid i fi aros nes i fi ymddeol! Felly 'dyw hi ddim yn syndod bod stori drist Beddgelert yn un o fy hoff chwedlau ac mae mynd i weld bedd Gelert yn un o’r pethau sy’n rhaid eu gwneud yn Eryri. Mae 'na daith gerdded fer y gallwch chi ei gwneud, ro’n i’n dwlu ar hynny pan o’n i yn fach.

Jamie Roberts and his brother on top of Sugar Loaf

4. Pen y Fâl, Y Fenni  

Roedd mynydd Pen y Fâl yn lle arall cyfarwydd i ni fel teulu, yn agos at Gaerdydd. Dwi’n cofio mynd am dro codiad haul yna unwaith, a chwrdd am 1 o’r gloch y bore! Roedd y golygfeydd o’r Ysgyryd Fawr a’r Blorens yn gwneud y cyfan yn werth chweil. Dyna holl bwynt dringo mynydd, mae 'na deimlad o gyflawni rhywbeth go iawn ar y copa, ennill yr hawl i fwynhau’r olygfa ac anelu lawr i’r dafarn am ginio wedyn, wrth gwrs!

Yr olygfa o'r plasty o Ardd y Gedrwydden

5. Tŷ Tredegar, Casnewydd  

Roedd yn bosib cyrraedd Tŷ Tredegar mewn 20 munud o'n tŷ, felly byddem yn aml yn gwisgo ein welîs ac yn mynd i grwydro'r coedwigoedd neu fwynhau picnic yn y tiroedd pan fyddai'r haul yn gwenu.