Hoff leoedd Jamie Roberts yn yr awyr agored

Jamie Roberts on the headland overlooking Rhossili

O gymryd hoe ar fainc i fwynhau’r olygfa i gerdded llwybrau heriol a dringo, dyma bum hoff le Jamie i’w darganfod.

Jamie Roberts and his brother David at the top of Pen y Fan

1. Pen y Fan, Brycheiniog 

Fy hoff le yng Nghymru. Treuliais gymaint o amser yna wrth dyfu lan gan mai hwn oedd y mynydd agosaf at Gaerdydd. Bydda’ i wastad yn cofio cerdded i fyny fel rhan o’n hyfforddiant cyn Cwpan y Byd yn 2015. Mynydd i bob tymor yn bendant, a fy lle i er mwyn dianc go iawn.

Jamie Roberts with his Dad with Worm's Head in the background

2. Rhossili, Gŵyr  

Fe dreulion ni sawl haf ym maes carafanau Bae Whitffordd a bydden ni’n treulio oriau ar draeth Rhosili, yn adeiladu cestyll tywod, claddu Dad yn y tywod a rhoi cynnig ar gorff-fyrddio! Mae’n draeth mor ogoneddus a nawr dwi’n mwynhau gwneud dim ond eistedd a mwynhau’r olygfa.

Cofadail carreg Gelert ym Meddgelert

3. Beddgelert, Eryri 

Dwi’n caru cŵn, a dwi wir eisie un, ond bydd rhaid i fi aros nes i fi ymddeol! Felly 'dyw hi ddim yn syndod bod stori drist Beddgelert yn un o fy hoff chwedlau ac mae mynd i weld bedd Gelert yn un o’r pethau sy’n rhaid eu gwneud yn Eryri. Mae 'na daith gerdded fer y gallwch chi ei gwneud, ro’n i’n dwlu ar hynny pan o’n i yn fach.

Jamie Roberts and his brother on top of Sugar Loaf

4. Pen y Fâl, Y Fenni  

Roedd mynydd Pen y Fâl yn lle arall cyfarwydd i ni fel teulu, yn agos at Gaerdydd. Dwi’n cofio mynd am dro codiad haul yna unwaith, a chwrdd am 1 o’r gloch y bore! Roedd y golygfeydd o’r Ysgyryd Fawr a’r Blorens yn gwneud y cyfan yn werth chweil. Dyna holl bwynt dringo mynydd, mae 'na deimlad o gyflawni rhywbeth go iawn ar y copa, ennill yr hawl i fwynhau’r olygfa ac anelu lawr i’r dafarn am ginio wedyn, wrth gwrs!

Yr olygfa o'r plasty o Ardd y Gedrwydden

5. Tŷ Tredegar, Casnewydd  

Roedd yn bosib cyrraedd Tŷ Tredegar mewn 20 munud o'n tŷ, felly byddem yn aml yn gwisgo ein welîs ac yn mynd i grwydro'r coedwigoedd neu fwynhau picnic yn y tiroedd pan fyddai'r haul yn gwenu.