Man casglu banciau bwyd Nadolig yng Nghymru

Foodbank collection point at Colby Woodland Garden

Y Nadolig hwn ry’n ni’n gweithio gydag Ymddiriedolaeth Trussell i gefnogi ein cymunedau lleol trwy gynnal mannau casglu banciau bwyd yn ein safleoedd arbennig ledled Cymru.

Helpwch ni i gyrraedd ein targed o 8,000 o roddion bwyd trwy fynd â hanfodion fel llaeth UHT, sudd ffrwythau UHT, ham mewn tun, cacen neu bwdin Nadolig a bocsys dewis melys i unrhyw un o’r lleoliadau canlynol.

Groto rhoi Nadolig Erddig

Erddig, Wrecsam 

Bydd Sion Corn yn ei groto tu-chwith bob penwythnos o Ragfyr 1 hyd 23, rhwng 11am a 3pm lle bydd yn aros am anrhegion wrthoch chi. Yn ystod dyddiau’r wythnos gallwch adael eich rhoddion bwyd yn y groto rhwng 11am a 4pm, ond fydd Sion Corn ddim yno ar yr adegau hynny i ddweud diolch yn fawr.

Christmas foodbank collection point

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Eleni fe fydd Tŷ Tredegar yn troi’r Pantri Cig yn fan i chi adael rhodd i’w bwyd banc lleol bob dydd Sadwrn a Dydd Sul o 24 Tachwedd hyd 22 Rhagfyr, rhwng 11am-4pm. Os y’ch chi’n ymweld y tu allan i’r oriau yma, croeso i chi adael eich rhodd yn yr ystafell de neu’r siop.

Foodbank collection point at Colby Woodland Garden

Sir Benfro 

Mae digon o leoliadau yn Sir Benfro lle gallwch adael hanfodion ar gyfer eu banc bwyd lleol. Ewch draw i Ganolfan Ymwelwyr Tŷ Ddewi, Canolfan Stagbwll, Tŷ Te y Tŷ Cychod yng Nghei Stagbwll, Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd neu Ffair Nadolig Fferm Southwood. Gofalwch wirio’r manylion yn gyntaf.

Hampers filled with food donations at our Visitor Centre

Castell Penrhyn, Bangor 

Mae Castell Penrhyn yn helpu dod â’r Nadolig i’w cymuned leol. Gadewch roddion hanfodol yn y Ganolfan Ymwelwyr bob penwythnos yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig. Bydd rhoddion yn mynd i Fanc Bwyd Caernarfon lle byddan nhw’n sicrhau bod bwyd Nadoligaidd a chefnogaeth i bawb yn ystod tymor yr Ŵyl.

Hampers filled with food donations at our Visitor Centre

Plas Newydd, Ynys Môn 

Helpwch Plas Newydd i greu ychydig o hwyl yr Ŵyl wrth adael rhodd yn eu banc bwyd Nadolig. Gallwch daro heibio rhwng 11am a 3pm unrhyw bryd yn ystod eu oriau agor arferol i ollwng eich rhoddion yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Make a wish upon a tree at Dinefwr this Christmas

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Bydd siop wib gan Dinefwr ar y stryd fawr yn Llandeilo o 27 Tachwedd hyd 23 Rhagfyr lle gallwch ddod â’ch rhoddion.