Y gwanwyn yn Sir Benfro

Couple walking along beach path

Mwynhewch bleserau’r gwanwyn yn ein mannau arbennig yn Sir Benfro. Dilynwch ein teithiau cerdded, mwynhewch fflachiadau o liw tymhorol yn ein gerddi, closiwch at fyd natur ac ymunwch â ni am ddewis da o ddigwyddiadau.

Uchafbwyntiau’r gwanwyn

Gwylio adar ar Gors Marloes

Gwylio bywyd gwyllt

Allan â’r binociwlars yn barod i syllu ar fywyd gwyllt y gwanwyn. Mae adar môr megis huganod, gweilch y penwaig a gwylogod i’w gweld ar hyd yr arfordir o fis Mawrth; fe welwch ein brain coesgoch a’n hebogiaid tramor arferol yn hedfan neu cadwch lygad ar agor am frogaod a phryfed yn ein nentydd a’n tir gwelltog.

Y môr a mwy

Mwy i’w ddarganfod

Gwyliau byr gwanwynol
Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Lleoedd i aros yn Sir Benfro 

Os ydych chi’n chwilio am hoe fach yn Sir Benfro, beth am drio un o fythynnod gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewch ‘mlaen – mae’r croeso’n gynnes.