Dydd Gwener, 10 Awst yn yr Eisteddfod

Dewch i fwynhau rhaglen fywiog o sgyrsiau, eitemau a straeon sy’n adlewyrchu’n gwaith ledled Cymru.

Angharad Tomos a Delyth Prys - Brwydr y Beasleys a’r Ymgyrch dros yr Iaith Gymraeg | 11.30am

Mae Angharad Tomos yn awdur ac yn ymgyrchydd iaith o Ben-y-groes, Gwynedd. Mae hi wedi ysgrifennu nifer o lyfrau i oedolion a phlant ac wedi ennill rhai o brif wobrau’n gwlad am ei gwaith. Hi hefyd yw awdur ac artist y gyfres Rwdlan a chymeriadau Gwlad y Rwla ac mae plant Cymru wedi dotio ar eu hanesion ers degawdau. Yn wreiddiol o Langenner, ger Llanelli, mae Delyth Prys yn ferch i Eileen a Trefor Beasley. Er mai iaith oedd ei chariad cyntaf fe fentrodd i fyd technoleg er mwyn sicrhau fod gan yr iaith Gymraeg, a’r rhai sy’n ei siarad, yr arfau a’r derminoleg i’w galluogi nhw i ffynnu mewn oes ddigidol. Delyth yw Pennaeth yr Uned Dechnoleg Iaith ym Mhrifysgol Bangor ac mae hi hefyd yn Nain brysur.

Peter Finnemore - Tirweddau sain I,II & III | 7pm - 9pm

Mae Tirweddau Sain I,II & III yn gyfres o benodau clywedol sy’n cyfleu gwahanol fathau o awyrgylch a themâu sy’n gysylltiedig â Chymru. Mae’r teithiau sain hyn yn ymwneud â thirwedd, tywydd, ffermio a diwydiant, eiconau o fyd diwylliant a chwaraeon, gwleidyddiaeth a iaith, celf a chof gwerin. Collage clywedol sy’n berthnasol i ysbryd yr Eisteddfod yw’r tirweddau sain hyn, ac maen nhw hefyd yn ymchwilio’n chwareus gyda ffyrdd newydd o gysylltu cenedlaethau a hanesion gwahanol. Mae Peter Finnemore yn flaenllaw ym myd celf gyfoes yng Nghymru. Mae’n adnabyddus am ei waith ffilm a ffotograffiaeth sy’n ymdrin â chof cenedlaethau drwy gyfrwng ei gartref teuluol yng Nghwm Gwendraeth; atgofion sy’n berthnasol yn ogystal â bod yn hanesyddol. Yn 2005, Peter oedd yn cynrychioli Cymru yn y Venice Biennale.