Dydd Mawrth, 7 Awst at yn yr Eisteddfod

Dewch i fwynhau rhaglen fywiog o sgyrsiau, eitemau a straeon sy’n adlewyrchu’n gwaith ledled Cymru.

Andrew Green - Ymddiriedolaeth Genedlaethol i Gymru? | 11.30am

Mae Andrew Green yn sgwennwr, blogiwr a cherddwr. Rhwng 1998 a 2013 fe oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae blog Andrew, sef Gwallter, yn adnodd gwerth ei ddarllen os am gadw bys ar bỳls diwylliannol Cymru.

Anna Strzelecki - Arfordiroedd di-blastig | 4.30pm

Lleoliad: BayArt, 54 Heol Bute, Caerdydd, CF10 5AF. Mae Anna a’i merch Jaz yn byw yn Sir Benfro. Nhw yw cynrychiolwyr rhanbarthol Surfers Against Sewage. Maen nhw wedi bod yn glanhau traethau dros y 7 mlynedd ddiwethaf, ers i Jaz fod yn 6 oed. Plastic fu’r broblem bennaf ar y traethau erioed ac mae hyn ar gynnydd. Bydd Anna yn sgwrsio am lansiad #plasticfreecoastlines a #plasticfreecommunities. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn taclo heriau arfordirol a lleihau eu hôl troed plastic eu hunain ddod draw i glywed mwy.

Cywion Cranogwen – Llif | 6pm

Ffurfiwyd Cywion Cranogwen llynedd, criw o grotesi cegog sydd wedi bod yn teithio ar hyd a lled Cymru yn rhannu eu barddoniaeth. Eu nod yw cyfuno cerddi, celf a cherddoriaeth mewn perfformiadau gwreiddiol gan dalu teyrnged i’w harwresau benywaidd - yr amlwg a’r anghofiedig. Dechreuon nhw gyda’u taith ‘Corddi’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn flwyddyn ddiwethaf ac eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, mi fydden nhw’n dechrau eu taith newydd. Mae’r Cywion wedi creu cyfres o gerddi sy’n llifo o’r llyn, i’r afon tua’r môr. Dewch i ymuno hefo nhw ar ddechrau’r daith newydd!

Peter Finnemore - Tirweddau sain I,II & III | 7pm - 9pm

Mae Tirweddau Sain I,II & III yn gyfres o benodau clywedol sy’n cyfleu gwahanol fathau o awyrgylch a themâu sy’n gysylltiedig â Chymru. Mae’r teithiau sain hyn yn ymwneud â thirwedd, tywydd, ffermio a diwydiant, eiconau o fyd diwylliant a chwaraeon, gwleidyddiaeth a iaith, celf a chof gwerin. Collage clywedol sy’n berthnasol i ysbryd yr Eisteddfod yw’r tirweddau sain hyn, ac maen nhw hefyd yn ymchwilio’n chwareus gyda ffyrdd newydd o gysylltu cenedlaethau a hanesion gwahanol. Mae Peter Finnemore yn flaenllaw ym myd celf gyfoes yng Nghymru. Mae’n adnabyddus am ei waith ffilm a ffotograffiaeth sy’n ymdrin â chof cenedlaethau drwy gyfrwng ei gartref teuluol yng Nghwm Gwendraeth; atgofion sy’n berthnasol yn ogystal â bod yn hanesyddol. Yn 2005, Peter oedd yn cynrychioli Cymru yn y Venice Biennale.