Dydd Sadwrn, 4 Awst yn yr Eisteddfod

Dewch i fwynhau rhaglen fywiog o sgyrsiau, eitemau a straeon sy’n adlewyrchu’n gwaith ledled Cymru.

Richard Neale - Yn Hwylio o Gylch Cymru | 11.30am

Tan yn ddiweddar roedd Richard Neale yn reolwr prosiect arfordirol i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Richard fydd yn cyflwyno’r holl Berfformiadau a Sgyrsiau Sied yn ystod yr wythnos. Yn y sgwrs agoriadol hon bydd Richard yn disgrifio’i daith o gylch arfordir Cymru yn 2015, gan sôn am rai o’r pynciau llosg arfordirol y dylem fod yn meddwl amdanyn nhw yn ystod Blwyddyn y Môr. Y daith hon ysbrydolodd Richard I greu prosiect MORLINofalwyr yr Ymddiriedolaeth; mae hwn yn annog pobl i helpu gwarchod ein llwybrau, ein bywyd gwyllt a’n traethau arfordirol.

Guto Roberts – Hanesion Cwm Idwal | 2pm

Yn y sesiwn hon bydd Guto Roberts, Swyddog Partneriaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn lansio pecyn dehongli newydd ar gyfer Cwm Idwal. Mae’r pecyn yn ffrwyth cydweithio agos rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n llawn gwybodaeth am nodweddion hynod Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru; mae’n sôn am ddylanwad dyn ar y dirwedd, am enwau lleoedd, am ddaeareg a bywyd gwyllt a hefyd am y modd y mae’r lle arbennig hwn wedi ysbrydoli pobl yn greadigol.

Justin Albert a Dei Tomos – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’i Gweledigaeth yng Nghymru | 4.30pm

Lleoliad: BayArt, 54 Heol Bute, Caerdydd, CF10 5AF. Bydd Justin Albert, Cyfarwyddwr presennol yr Ymddiriedolaeth, yn rhannu ei feddyliau a’i uchelgais ynghylch y ffordd y gall y mudiad barhau gyda’i waith cadwraeth pwysig a manteisio, ar yr un pryd, ar gyfleoedd i gryfhau’r cysylltiad rhwng pobl a lleoedd. Bydd Dei Tomos, darlledwr adnabyddus ar Radio Cymru, yn ymuno mewn sgwrs gyda Justin.

René Griffiths a Iwan Bala– gitâr, llais, angerdd | 5.15pm

Dewch i glywed amrywiaeth o gerddoriaeth wreiddiol a chaneuon traddodiadol o Batagonia a Chymru. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfuniad o berfformiad a sgwrs gyda’r artist Iwan Bala. Ganwyd René Griffith ym Mhatagonia. Roedd ei gyndeidiau yn Gymry ac mae’n canu yn Gymraeg a Sbaeneg. Mae’n sgwennu ac yn canu caneuon, yn chwarae’r gitâr yn fedrus ac mae ei wreiddiau cymysg yn creu plethiad unigryw, Patagonaidd, o rythmau Archentaidd a cherddoriaeth Geltaidd draddodiadol. Bu’n gweithio fel actor ym myd teledu a ffilm Cymreig a fe yw awdur Ramblings of a Patagonian (2014). Mae Iwan Bala yn artist, sgwennwr a darlithydd o fri ac mae wedi arddangos yn eang yng Nghymru a thu hwnt. Mae Iwan wedi cyhoeddi cryn dipyn ar gelfyddyd gyfoes ac ar gyfer Eisteddfod eleni mae wedi curadu Dim ond Geiriau (ydi iaith) yn BayART, Stryd Bute, Caerdydd. Bydd symposiwm, sy’n gysylltiedig â’r arddangosfa hon, yn digwydd yn yr oriel ar ddydd Mercher, Awst 8fed am 3pm.

Peter Finnemore - Tirweddau sain I,II & III | 7pm - 9pm

Mae Tirweddau Sain I,II & III yn gyfres o benodau clywedol sy’n cyfleu gwahanol fathau o awyrgylch a themâu sy’n gysylltiedig â Chymru. Mae’r teithiau sain hyn yn ymwneud â thirwedd, tywydd, ffermio a diwydiant, eiconau o fyd diwylliant a chwaraeon, gwleidyddiaeth a iaith, celf a chof gwerin. Collage clywedol sy’n berthnasol i ysbryd yr Eisteddfod yw’r tirweddau sain hyn, ac maen nhw hefyd yn ymchwilio’n chwareus gyda ffyrdd newydd o gysylltu cenedlaethau a hanesion gwahanol. Mae Peter Finnemore yn flaenllaw ym myd celf gyfoes yng Nghymru. Mae’n adnabyddus am ei waith ffilm a ffotograffiaeth sy’n ymdrin â chof cenedlaethau drwy gyfrwng ei gartref teuluol yng Nghwm Gwendraeth; atgofion sy’n berthnasol yn ogystal â bod yn hanesyddol. Yn 2005, Peter oedd yn cynrychioli Cymru yn y Venice Biennale.