Hel meddyliau yn yr Eisteddfod

Eleni yn yr Eisteddfod, bydd ein blogiwr, Richard Neale, yn ysgrifennu am uchafbwyntiau pob dydd wrth i ni groesawu siaradwyr, cerddorion, storïwyr ac artistiaid gan rai o gymeriadau mwyaf amlwg y wlad i'n 'sied' ym Mae Caerdydd.

Richard Neale, Cyflwynydd a blogiwr yr Eisteddfod | Presenter and blogger at the Eisteddfod Richard Neale Cyflwynydd a blogiwr yr Eisteddfod | Presenter and blogger at the Eisteddfod

Cyflwyniad i flog yr Eisteddfod 

Diwrnod i fynd tan wythnos prysuraf fy mlwyddyn. Diwrnod tan y byddaf yn plymio i mewn i gyffro prifwyl y Cymry, yr Eisteddfod.

Day one at the Eisteddfod in Cardiff

Blog dydd Sadwrn yn yr Eisteddfod 

Tair sgwrs gyhoeddus ddiddorol, Cymro o’r Wladfa yn canu tangos, a, ie, pregeth gen i. Dyma ddechrau egnïol i sbarduno ein rhaglen gyffrous yn y Brifwyl.

Twm Elias, Eisteddfod

Blog dydd Sul yn yr Eisteddfod 

Dysgwch am Twm Elias, sy'n uchel ei barch yng Nghymru fel darlledwr, storïwr, arbenigwr ar arwyddion dywydd ac yn un o hoelion wyth yr storfa ar-lein o cofnodion natur, Llên Natur a golygydd y cylchgrawn Fferm yn Thyddyn.

Siân James, Eisteddfod

Blog dydd Llun yn yr Eisteddfod 

Beth sydd gan streic o glowyr i wneud efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Andrew Green, Eisteddfod

Blog dydd Mawrth yn yr Eisteddfod 

Dywedodd rhywun unwaith, "Os nad ydych yn agored i feirniadaeth adeiladol, nid ydych yn barod i dyfu'n wirioneddol fel person." Tybiaf y gellid dweud yr un peth am sefydliadau.

Elfen, Eisteddfod

Blog dydd Mercher yn yr Eisteddfod 

Rydym ni ychydig dros hanner ffordd trwy ein rhaglen o sgyrsiau yn yr Eisteddfod a chefais fy nharo gan y ffordd y mae'r holl sgyrsiau yn ymddangos fel pe baent yn gysylltiedig. Mae pwnc un yn arwain ymlaen i'r sgwrs nesaf, ac maent eisoes yn dechrau creu darlun nedig o sefyllfa'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn awr ac, yn bwysicach, ym mhle y mae angen inni fynd yn y dyfodol.

Manon Steffan Ros, Eisteddfod

Blog dydd Iau yn yr Eisteddfod 

Does dim amheuaeth bod eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cyflawni'n union yr hyn y mae ei wefan yn addo: sef, diwrnod llawn o hwyl. Ond mae'r sgwrs y bore 'ma yn yr Eisteddfod wedi fy atgoffa bod ei atyniadau hefyd yn gallu cynnig rhywbeth llawer dyfnach.

Angharad Tomos, Delyth Prys, Eisteddfod

Blog dydd Gwener yn yr Eisteddfod 

Bore yma ar ein stondin yn yr Eisteddfod cawsom stori anhygoel sy'n berthnasol i bob sefydliad sy'n weithgar yng Nghymru ac yn ymdrechu i warchod cymeriad ieithyddol ein gwlad.

Adlewyrchiadau o’r Eisteddfod 

Daliwch fyny ar rhai o uchafbwyntiau Richard Neale yn yr Eisteddfod.