Hanes a threftadaeth yn Sir Benfro

Nid ein harfordir a’n cefn gwlad yn unig sydd â straeon i’w hadrodd. Mae ein Tŷ Masnachwr Tuduraidd a Chastell Cilgerran yn fannau gwych i bawb sydd am hela am hanes yn Sir Benfro.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Camwch nôl i’r 1500au a darganfod sut roedd bywyd yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Mae tŷ hynaf Dinbych-y-pysgod yn lle gwych i fyw hanes, gyda gemau traddodiadol a gwisgoedd ar gael i ymwelwyr.

Castell Cilgerran fry uwchben yr Afon Teifi

Castell Cilgerran  

Dewch o hyd i bron 800 mlynedd o hanes yng Nghastell Cilgerran a godwyd yn y 13eg ganrif. Mae’r gaer ganoloesol hon yn edrych dros Afon Teifi, ac mae ei chynllun yn anarferol oherwydd ei dau dŵr crwn.