Marchnadoedd Nadolig yn Ne Cymru

Gyda nwyddau cartref, stondinau crefft lleol a danteithion Cymreig blasus yn ein marchnadoedd Nadolig eleni, byddwch yn siŵr o ddod hyd i rywbeth unigryw i’ch holl anwyliaid.

Cardiau Nadolig a wnaed â llaw

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

18-19 Tachwedd, 10am-4pm Crwydrwch drwy’r stondinau Nadoligaidd yn ffair flynyddol y gaeaf yng Ngardd Goedwig Colby ym mis Tachwedd. Gyda chelf, crefft a nwyddau lleol, bydd digonedd o ddewis i lenwi’r hosan Nadolig.

Addurn Carw

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

24 Tachwedd, 5pm-8pm – Cipolwg ar y Ffair Nadolig 25-26 Tachwedd, 10am-6pm – Ffair Nadolig Draddodiadol Dyma’ch cyfle i ddod o hyd i anrheg lleol, arbennig ar gyfer y Nadolig yn nigwyddiad mwya’r flwyddyn yn Ninefwr. Mwynhewch gorau a bandiau yn y babell gerddoriaeth, bwytewch lond eich bol yn yr iard brysur, a pheidiwch â cholli’r adloniant Nadoligaidd yn Nhŷ Newton.

Stondin Marchnad Nadolig

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

25-26 Tachwedd | 2-3, 9-10, 16-17 Rhagfyr, 11am-4pm Bydd marchnadoedd Nadolig Tredegar yn fwy o sioe nag erioed eleni wrth i sguboriau Fferm y Plas gael eu haddurno â holl hwyl yr ŵyl. Dewch i ddewis yr anrheg perffaith neu brynu rhywbeth munud-ola ar gyfer yr hosan Nadolig.

Cynnyrch lleol

Llanerchaeron, Ceredigion 

2-3 Rhagfyr, 11am-4pm Dewch i fwynhau ysbryd y Nadolig yn ffair flynyddol Llanerchaeron. Mwynhewch benwythnos o fins peis, gwin twym a mwy na 70 o stondinau bwyd a chrefftau lleol.

Stondin Nadolig

Fferm Southwood, Sir Benfro 

9 Rhagfyr, 10:30am-4pm Dyma’ch cyfle i ddod o hyd i ambell anrheg a mwynhau’r awyrgylch hudolus mewn lleoliad sy’n dyddio o’r 19eg ganrif yn Ffair Nadolig Fferm Southwood. Rhowch eich dymuniad ar y goeden ddymuniadau a dysgwch am stori Southwood yn arddangosfa’r sied gneifio.