Yn llawn diwylliant a hanes

Ewch nôl ar daith trwy amser a darganfyddwch lwybr y pererinion i Enlli, olion archaeolegol cyfoethog yn Rhiw, porthladdoedd pysgota prysur Llŷn, eglwysi bach hardd a thyddynnod.

Tan-Y-Muriau, Rhiw, Penrhyn Llŷn

Dod â hanes Llyn yn fyw 

Chwilfrydig ynglŷn â hanes cyfoethog a lliwgar Llŷn? Ewch ar daith i'r gorffennol er mwyn dysgu mwy am rai o'r bobl a'r lleoedd sydd wedi llunio'r penrhyn arbennig hwn.

Placeholder Image

Digon o ddiwylliant ym Mhen Llyn 

Cewch ddarganfod mannau tawel lle gallwch arafu lawr ac ymlacio, gweld ty anhygoel mewn lleoliad hyfryd a mwynhau darn o gacen hynod. Dewch draw i weld beth sydd ar gael. Mae eich taith yn dechrau yma.

Tan-Y-Muriau, Rhiw, Penrhyn Llŷn

Dewch i ddarganfod cyfrinach Cynhanesyddol Rhiw 

Ydych chi’n chwilio am antur archeolegol, yn llawn dirgelwch a darganfyddiadau? Teithiwch yn ôl drwy hanes i ddarganfod mwy am y cymunedau cynnar sydd wedi ffurfio Llyn.

Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Archwilio eglwys Hywyn Sant yn Aberdaron

Darganfyddwch Eglwys Hywyn Sant yn Aberdaron - y man aros olaf i bererinion cyn iddyn nhw groesi i Enlli, ynys yr 20,000 o saint.

Traeth Aberdaron yn Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Cerdded yn Aberdaron a bwrw goleuni ar Llyn 

Ewch ar grwydr yn Aberdaron a dysgwch bethau newydd am Benrhyn Llŷn.

Looking at Yr Eifl from Dinas Dinlle beach

Golygfeydd, cerdded ac archeoleg ar yr Eifl 

Mwynhewch forweddau godidog, bywyd gwyllt rhyfeddol a bryngaerau cynhanesyddol anhygoel ar bwynt uchaf y penrhyn.