Beth sy’n digwydd: gwyliau hanner tymor mis Mai ym Mhlas Newydd

A hithau’n ddiwedd gwanwyn mae Plas Newydd yn llawn prysurdeb. Dros y gwyliau hanner tymor cewch fwynhau dysgu am ddraenogod a gweithgareddau coetir, a chroesawu Henry adref.

Mae digon ymlaen ym Mhlas Newydd dros hanner tymor mis Mai

Dyddiau Mercher y Coetir: coginio dros dân allan

Dewch i ddatblygu’ch sgiliau natur wyllt ar Ddyddiau Mercher y Coetir: cewch ddysgu sut i fwydo’ch hunan â thân a malws melys…

Draenog coed ym Mhlas Newydd

Dyddiau Iau Draenogod

Cewch ddysgu am ein ffrindiau bach pigog.

ord Henry Paget, later the 7th Marquess of Anglesey (1922-2013), at the age of 14, by Rex Whistler (1905-44)

Henry Ifanc ym Mhlas Newydd

Dros yr haf eleni cewch weld, clywed a phrofi sut oedd bywyd i Henry Ifanc ym Mhlas Newydd wrth i'r marcwis 14 oed gamu allan o'r celf ac i mewn i'r ty.