Beth sy’n digwydd: gwyliau hanner tymor mis Mai ym Mhlas Newydd

A hithau’n ddiwedd gwanwyn mae Plas Newydd yn llawn prysurdeb. Dros y gwyliau hanner tymor cewch fynd ar bicnic gwyllt, fynd am dro i'r coed i weld gwiwer goch neu fwynhau dipyn o therapi natur hyd yn oed ...

Sied fach pinc yng nghoedwig yr Hen Laethdy, rhan o'r Helfa Gardd y Gwanwyn.

Naws y Gwanwyn

Gadewch i’ch synhwyrau’ch arwain ar antur trwy’r gerddi wrth iddynt adfywio ar gyfer y gwanwyn.

Dyddiau Mercher yn y Coetir: Picnic gwyllt

Dewch i greu creadur ffrwythau a bom hadau gwyllt, neu bara cri dros dân agored hefo tîm Elfennau Gwyllt.

Forest bathing at Plas Newydd

Therapi natur

Yn dechrau'n wreiddiol yn Japan, mae Therapi natur yn helpu ystyried ein lles gan ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar ynghanol harddwch Plas Newydd.

Gwiwerod coch yn bwydo ym Mhlas Newydd

Mynd am dro a sgwrsio am Wiwerod Coch

Ymunwch â’n Ceidwaid Gwiwerod Coch i fynd am dro o gwmpas yr ardd a dysgu mwy am gyfeillion cochion Plas Newydd.

Merch ifanc yn drio saethyddiaeth

Sbort ar y Sul ym Mhlas Newydd

Llond llaw o weithgareddau a gemau yma'n Blas Newydd, dydd Sul cyntaf bob mis hyd at Hydref 2019, yn cynnwys saethyddiaeth (£1 am 6 saeth).