Be 'sy 'mlaen hanner tymor mis Mai ym Mhlas Newydd

Mae gennym ni pob math o ddigwyddiadau dros wythnos Sulgwyn. Pe bae chi'n chwilio am weithgareddau i gadw'r rhai bach yn brysur, taith o amgylch yr ardd neu prynhawn braf yn ymlacio ar lan y Fenai; mae rhywbeth i bawb ym Mhlas Newydd.

Hidcote tennis

Straeon dydd Mawrth: Tennis unrhywun?

Dewch i gwrdd a’r chwaraewraig tennis waethaf yn y byd! Perfformiad doniol yn yr awyr agored.

Tebot ym Mhlas Newydd

Te gyda'r prif arddwr newydd

Ymunwch â’n Prif Arddwr newydd ar daith gerdded a sgwrs o amgylch yr ardd ac wedyn te neu goffi a sgon gartref yng Nghaffi’r Plasty. £10.00 y pen (Codir tal mynediad) rhaid archebu o flaen llaw: 01248 714 795

Watch it grow

50 Peth: Planu, tyfu a bwyta...

Ymunwch â ni ger y Pafiliwn Criced am lu o weithgareddau i blant: Beth am chwarae o gwmpas yn y mwd i wneud eich pot planhigion eich hun a thyfu berwr.

Lettuse shoots growing

Teithiau’r ardd: Gardd Fwytadwy

Ymunwch â thîm yr ardd ar daith gerdded o amgylch yr ardd i gael gwybod pa blanhigion sy’n flasus ac yn ddiogel i’w bwyta. 2pm.

A view of Snowdonia from Plas Newydd seen through a picture frame

Haf ger y môr...

Drwy gydol misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst rydyn ni’n dathlu’r Haf wrth y môr. Treuliwch ddyddiau hirfelyn yr haf yn ymlacio ar gadeiriau haul yn gwylio’r cychodyn hwylio heibio neu rhowch gynnigar croquet ar y lawnt.