Finlay Mitchell

Cennad Natur yng Nghymru

Proffil
Finlay Mitchell - Cennad Natur yng Nghymru

“Dwi’n caru Pen-y-fâl. Mae’n un o fy hoff lefydd. Mae mor lân, mor ffres, sy’n gwneud i chi deimlo’n fyw. Mae rhedeg lan mynyddoedd yn swnio’n wallgof, ond mae’n rhoi rhuthr o foddhad i chi. Mae’r ymdrech i gyrraedd y brig, mewn unrhyw fodd, yn werth chweil i weld yr olygfa.”

Mae Fin yn Hyfforddwr Personol sy’n defnyddio ei dri chopa lleol i hyfforddi, a chafodd ei annog i chwarae y tu allan yn hytrach nag o flaen sgrîn pan yn blentyn. Mae’n cwblhau pob taith drwy sefyll ar ei ben ar y copa ac annog ymwelwyr eraill i ymuno ag ef.

Pam bod Mynydd Pen-y-fâl mor arbennig?

“Dwi wedi byw yn Sir Fynwy erioed – dwi wedi teithio i fynyddoedd yn Ewrop a Chanada ac edrych i lawr ar deyrnas ryfeddol Machu Picchu hyd yn oed, ac yn fy marn i does dim yn cymharu â’r dirwedd sydd yn ein gardd gefn... ond fe fydden i’n dweud hynny!”

Pam treulio mwy o amser yn yr awyr agored?

“Mae bod yn yr awyr agored yn dda i'r enaid!  Dy’n ni ddim yn sylwi pa mor dda yw hi i symud. Mae’n cadw’r cyhyrau a’r cymalau yn ystwyth, mae’n pwmpio’r gwaed, ac mae’n cael effaith ryfeddol ac ein hiechyd meddwl. Mae bywyd wedi troi’n llonydd – ry’n ni’n treulio’r diwrnod cyfan o flaen sgrîn, ry’n ni’n colli’r grefft o sgwrsio. Ewch am dro gyda ffrind, diffoddwch y ffonau a mwynhewch yr heddwch y gall natur ei gynnig.