Golygfeydd dros y traeth a thuag at y pentir yn Rhosili, Gŵyr

Dewch i ddarganfod yr ardal gyntaf yn y DU i gael ei dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Places to visit

Map Loading...
Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili

Golygfa o gors Cwm Ivy o’r awyr

Cwm Ivy: Lle daw’r môr i mewn

Mae Cwm Ivy wedi ei thrawsnewid ers i'r morglawdd gael ei chwalu yn 2014. Dysgwch fwy am y broses hon a'r rhesymau dros adael i hyn ddigwydd