Golygfeydd dros y traeth a thuag at y pentir yn Rhosili, Gŵyr

Dewch i ddarganfod yr ardal gyntaf yn y DU i gael ei dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Places to visit

Map Loading...
Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

Digwyddiadau 

Diddordeb mewn ymuno yn un o’n digwyddiadau? O lanhau traethau, i deithiau bywyd gwyllt a gweithgareddau i’r teulu, dewch i ymuno yn yr hwyl. (Rhestr digwyddiadau Saesneg yn unig).

Mannau arbennig i ymweld â nhw

Cerdded gyda’r teulu

Teithiau cerdded gorau Gŵyr

O droedio’r arfordir i grwydro’r goedwig, mae ein teithiau cerdded amrywiol yn addas ar gyfer teuluoedd a cherddwyr profiadol fel ei gilydd. Cewch weld golygfeydd o ben clogwyni, traethau bach diarffordd a thirweddau gwyllt, a phrofi’r tymhorau wrth iddyn nhw newid.

Looking across Rhossili Bay, Gower peninsula

Wedi ei enwi yn un o draethau gorau’r byd 

Fyddai’r un ymweliad â Gŵyr yn gyflawn heb i chi dreulio diwrnod ym Mae Rhosili, traeth tywod eang, tair milltir o hyd, ar arfordir de Gŵyr. Yn 2015, cafodd ei enwi yn un o draethau gorau’r byd gan TripAdvisor.

Gwirfoddolwyr yn codi waliau cerrig yn Rhosili

Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr

Mae pob math o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli yng Ngŵyr. O godi waliau cerrig a chasglu sbwriel, i roi help llaw i ni yn ein digwyddiadau, mae gyda ni rywbeth i bawb.

Golygfa o Fwthyn Gwyliau’r Hen Reithordy yn Rhosili

Beth am wyliau ar benrhyn Gŵyr?

O fythynnod glan y môr i gaban mewn coedwig, mae gyda ni bedwar bwthyn gwyliau yng Ngŵyr, sydd â lle i rhwng 5 a 7 o bobl i gysgu ynddynt, ac un caban sy’n cysgu 10 person.