Erddig

Important notice -

27th September to 3rd October the shop will be closing at 16.00. Servants' Rooms only in the house are currently open Wednesday to Sunday 12pm - 3pm, closed Mondays and Tuesdays. Please follow Welsh government guidance when visiting.

Erddig

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Visiting Erddig: what you need to know

We're looking forward to welcoming you back. If you're planning a visit to Erddig, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Erddig

Digwyddiadau

Upcoming events

Autumn celebrations

Sat 02 Oct 2021
10:00-17:00
As the pleached limes begin to turn gold and a blaze of red Boston ivy covers the west front of the hall, Erddig will be celebrating the joys of the season of mellow fruitfulness.

Half-term fun with a Welsh folklore twist

Sat 23 Oct 2021
10:00-17:00
From 25 to 31 October, we'll be celebrating all things spooky with our Hwch Ddu Gwta trail.
Erddig

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r parlwr te ar agor rhwng 10am a 5pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w mwynhau yn ein hardal eistedd awyr agored, neu i decawê. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.

Our spring collection of gifts and treats available to buy in the shop at Erddig

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl [enw'r eiddo] i bawb, am byth.

Erddig

Hanes

An unexpected survivor

Erddig

Bywyd gwyllt

Erddig

Ein gwaith

Tîm gwarchod Erddig yn catalogio’r casgliad o deganau

Cipolwg ar gasgliad Erddig 

Mae 30,000 o eitemau yng nghasgliad Erddig. Mae’n un o’r ddau gasgliad mwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gofalu am yr holl eitemau hyn yn dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Erddig

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Erddig yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.