Erddig

Important notice -

We’re reopening the garden and restaurant from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

Please book ahead before visiting Check availability
Erddig

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Rydym yn ailagor yr Ardd Furiog, ystâd, bwyty a siop Hayloft o ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd y Parlwr Te hefyd yn ailagor ar benwythnosau yn unig. Mae'r Neuadd, Ffau’r Blaidd, a'r siop lyfrau ail-law ar gau ar hyn o bryd. O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref. Er mwyn osgoi siomiant archebwch eich tocynnau ymlaen llaw, ond pan fydd llefydd ar gael ni fydd archebu tocynnau yn angenrheidiol bob tro. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Erddig (30 Nov - 6 Dec)

Wed 02 Dec 2020
12:30-13:00
Book your timed entry to visit Erddig.

A Peter Rabbit™ winter adventure activity trail at Erddig

Sat 05 Dec 2020
11:00-16:00
Make time for a little adventure outdoors and join Peter Rabbit and friends for an action-packed winter trail.
Erddig

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Wildflowers growing in Erddig's car park

Visiting Erddig: what you need to know 

We're looking forward to welcoming you back. If you're planning a visit to Erddig, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Erddig

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

What refreshments are available?

Our Restaurant is open daily 11am-3pm and a limited amount of seating is available. The Parlour in the Midden Yard will be open on weekends serving takeaway hot and cold drinks, some light snacks and ice cream. We’ve introduced new safety measures including screens at our till and collection points, and waymarked routes. We’ll also only be accepting card payment. We look forward to welcoming you back and know that you’ll support us to make this a safe experience for everyone. Picnics are also welcome.

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

In need of some retail therapy?

Our shop is open 11am-4pm but our Second-Hand Bookshop remains closed. To keep everyone safe we’ve introduced social distancing measures and will only be accepting card payments. Every penny spent in our shop remains at Erddig, helping us to continue looking after this special place for everyone, for ever – thank you.

Erddig

Hanes

An unexpected survivor

Erddig

Bywyd gwyllt

Erddig

Ein gwaith

Tîm gwarchod Erddig yn catalogio’r casgliad o deganau

Cipolwg ar gasgliad Erddig 

Mae 30,000 o eitemau yng nghasgliad Erddig. Mae’n un o’r ddau gasgliad mwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gofalu am yr holl eitemau hyn yn dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Erddig

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Erddig yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.