Arlunydd preswyl Erddig

Erddig closer detail of Gouache on Board Laundry window painting by Matthew Wood

Darganfyddwch safbwynt unigryw ar Erddig, wedi’i gipio gan yr arlunydd enwog Matthew Wood.

Darganfyddwch safbwynt unigryw ar Erddig, wedi’i gipio gan yr arlunydd enwog Matthew Wood.

Ers yn hwyr fis Hydref bu Matthew yn arlunydd preswyl i ni yn Erddig. Mae wedi bod yn ymweld â’r tŷ yn rheolaidd drwy fisoedd oer y gaeaf i ddal yr awyrgylch a naws am le ein cartref poblogaidd.

Mae pob paentiad wedi’i gwblhau yn y fan a’r lle mewn un eisteddfa gan ddefnyddio gouache ar fwrdd. Mae gouache yn baent dyfrlliw afloyw a thrwm. Ymddengys yn llai dyfrllyd a chynhyrcha liw bywiocach na dyfrlliw cyffredin.

" Mae gan du mewn i Erddig awyrgylch penodol iawn a ddwyseir gan olau naturiol a thywydd gaeafol (a’r oerni wrth gwrs!)."
- Matthew Wood, arlunydd preswyl Erddig

Wrth i Matthew archwilio’r tŷ, darganfu unigrywiaeth yn lliw hynod y gegin o’i gymharu â’r mowldiau jeli copr. Cafodd awyrgylch iasol yng nghoridor y gweision ar ddiwrnod tywyll gaeafol a pherthynas gymhellol rhwng y tu mewn a’r tu allan.  

" Beth sydd efallai yn fwyaf nodweddiadol o Erddig yw’r nifer o wrthrychau ac arteffactau sydd wedi’u lleoli’n ochelgar o amgylch yr eiddo. Mae hwn yn rywbeth rwyf wedi’i ganfod yn hynod o ysbrydoledig."
- Matthew Wood, arlunydd preswyl Erddig

Bydd gwaith Matthew i’w weld yn y tŷ rhwng 9 Gorffennaf a 4 Awst. Mae’r tŷ ar agor rhwng 12.30pm a 3.30pm. Mae pris mynediad arferol yn berthnasol.

" Rwy’n teimlo mewn gwirionedd fy mod ond yn dechrau cael awgrym o ddarlun eiddo sydd wedi’i effeithio gymaint gan awyrgylch golau a’r lle a hanes ei wrthrychau ac arteffactau."
- Matthew Wood, arlunydd preswyl Erddig