Dewch i Erddig i fwynhau Pasg gwych

Teulu’n cymryd rhan yn Helfa Wyau Cadbury

Mae’r amser yna o’r flwyddyn bron â chyrraedd, pan fydd cwningen y Pasg yn neidio dros y wal i’n gardd 13.5 erw i gynnig diwrnod allan gwych i’r teulu ar Helfa’r Pasg Cadbury a llawer mwy.

Llwybr natur y gwanwyn 

Mae 2017 yn flwyddyn arbennig i Erddig ac rydyn ni’n dathlu #Erddig40, deugain mlynedd ers i ni agor i’r cyhoedd ar ôl cyfnod adfer pedair blynedd. 


Roedd gardd Erddig wedi ei hesgeuluso ac wedi tyfu’n wyllt pan gamodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i mewn er mwyn achub y plasty adfeiliedig yn 1973, ynghyd â phraidd bach o ddefaid roedd y Sgweiar olaf Philip Yorke III yn ei alw yn ‘arddwyr’.

Enjoy a walk in Erddig's blossoming garden
Erddig cherry blossom in spring
Enjoy a walk in Erddig's blossoming garden

TBydd gwyliau’r Pasg yn gweld praidd newydd o ‘arddwyr’ yn dychwelyd i Erddig; a bydd pob dafad bren yn dangos ffaith wahanol am y gwaith o weddnewid yr ardd a’r natur i’w cyflwr presennol.  
Gallwch ddilyn llwybr natur y gwanwyn rhwng 1 Ebrill a 23 Ebrill ac yn ystod y cyfnod hwn gall ymwelwyr hefyd roi tic yn erbyn eu rhestr o’r #50Peth i’w gwneud cyn eu bod yn 11 ¾ a mwynhau coginio ar dân gwersyll agored yn Ffau’r Blaidd (ac eithrio penwythnos gŵyl y banc).

Helfa’r Pasg Cadbury 

Mae gwahoddiad i ymwelwyr chwilio am y cwningod cudd yn yr ardd a’r tai allan rhwng 14 a 17 Ebrill. Mae gan bob cwningen lythyr cudd, felly ewch ati i gasglu pob un er mwyn ennill siocled blasus Cadbury. Cost: £2.50 yr helfa a chodir tâl mynediad arferol.


Mae pob Helfa’r Pasg Cadbury yn helpu i gefnogi’r lleoedd arbennig rydyn ni’n eu gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.


Pan oedd y gwningen wrthi’n cuddio’r cliwiau ar gyfer Helfa’r Pasg Cadbury, fe wnaeth cywion y Pasg grwydro i mewn i’r plasty. Beth am chwilio amdanyn nhw ac ymweld â’n plasty hanesyddol; byddan nhw’n cuddio yno rhwng 1 Ebrill a 23 Ebrill.

Take a walk on the wild side in Erddig's natural play space
Child walking on natural obstacle course with a little help from mum
Take a walk on the wild side in Erddig's natural play space

Chwiliwch am arwyddion y gwanwyn


Mae’r gwyliau Pasg yn gyfle perffaith i fwynhau’r awyr agored a chwilio am arwyddion y gwanwyn yn Erddig ac mae ein cymdogion Castell y Waun a Castell Powis lai nag awr i ffwrdd mewn car.


Os ydych yn caru cennin Pedr, clychau’r gog, ŵyn neu wenoliaid yn y gwanwyn, gallwch eu gweld i gyd gyda ni.

Swallows return to Erddig every spring
Erddig swallow in the wagon shed
Swallows return to Erddig every spring

Lawrlwythwch llwybr Castell y Waun, Erddig, a Phowis

Lawrlwythwch ein llwybr arwyddion y gwanwyn yma i ddilyn uchafbwyntiau’r tymor hwn ar draws ein tri lle arbennig.

Lawrlwythwch llwybr arwyddion y gwanwyn (PDF / 3.8MB)

Bydden ni wrth ein bodd yn gweld eich lluniau chi o arwyddion y gwanwyn, rhannwch nhw gyda ni ar dudalen Facebook Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gan ddefnyddio’r hashtag #NTFirst.
 

A family flying a kite at Wembury, Devon.

50 things to do before you're 11 ¾  

Fancy exploring the outdoors, learning new skills and trying new things? Grab your gear and start ticking off some of our 50 things to do before you're 11 ¾.