Galwad i'r holl arwyr sbwriel ar gyfer Glanhad Mawr y Gwanwyn yn Erddig

A group of visitors gathered in Erddig's Timber Yard

Dewch i'n helpu ni i gadw ein hystâd 1,200 erw yn lân a thaclus drwy ymuno â ni ar gyfer Glanhad Mawr y Gwanwyn yn Erddig ar 16 Ebrill 2019.

Rydym yn gweithio â'n partneriaid Cadwch Gymru'n Daclus a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae angen i ni ddod o hyd i #ArwyrSbwriel i lanhau ein gwerddon sy'n gyfoeth o natur ar gyrion tref Wrecsam.

ae Gwanwyn Glân Cymru yn ffordd wych o ymarfer y corff yn yr awyr agored, cwrdd â phobl newydd a gwneud gwahaniaeth i'n parcdir. Felly os ydych chi wrth eich bodd â chefn gwlad, yn casáu sbwriel ac os oes gennych ychydig oriau yn rhydd ar ddydd Mawrth 16 Ebrill, carwn eich gweld am 10:30am!

Mae Gwanwyn Glân Cymru (22 Mawrth - 23 Ebrill) yn rhan o Lanhad Mawr y Gwanwyn Prydain. Yn 2018, daeth oddeutu 370,000 o #ArwyrSbwriel ynghyd - er gwaethaf y Dihiryn o'r Dwyrain - i gasglu sbwriel mewn 13,500 o ddigwyddiadau ar draws y DU.

Yn ogystal â chael gwared ar dunelli o sbwriel o'r amgylchedd ar garreg ein haelwyd, nod yr ymgyrch eleni yw achub miloedd o'r poteli plastig a'r caniau diod alwminiwm sy'n cael eu taflu ar y llawr pan allent, yn hawdd iawn, fod wedi'u hailgylchu.

Join the volunteer and community involvement team for Erddig's big spring clean
Erddig team members Katie and Toni both wearing Easter bunny ears from the shop
Join the volunteer and community involvement team for Erddig's big spring clean

Dywedodd Katie Rees-Jones, Swyddog Gwirfoddolwyr ac Ymglymiad Cymunedol yn Erddig:
"Gyda 1,200 erw o barcdir hyfryd, ystod o gynefinoedd a throeon cefn gwlad, rydym yn cynnig cyfoeth o drysorau cudd i'r gymuned leol eu mwynhau. Mae sbwriel yn her barhaus i'n tîm ystadau a bydd y digwyddiad hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr, ac yn llawer o hwyl, hefyd!"

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus: "Allwch chi ddim anwybyddu gwerth amgylchedd o ansawdd dda. Nid yn unig mae'n effeithio ar y ffordd mae'r lle yn edrych a'i naws, ond mae'n cael effaith sylweddol a helaeth ar fywyd gwyllt, ein hiechyd a'n llesiant a'r economi leol."

I gael gwybod mwy am Gwanwyn Glân Cymru, ewch i www.keepwalestidy.cymru  

Mae nifer o ddigwyddiadau glanhad y gwanwyn wedi'u trefnu ledled Cymru. Ar gyfer glanhad Erddig, dewch i'n cyfarfod am 10:30am ar yr Iard Bren.