Gwasgu rhagor o sudd o gynhaeaf afalau Erddig

Mwynhewch fis cynaeafu afalau Erddig

Wrth i’r pisgwydd wedi’u plethu newid i liw aur a ffagl o eiddew Boston cochion orchuddio blaen gorllewinol y neuadd, mae perllannau Erddig yn llawn dop o afalau – tyfir cyfanswm o 180 o amrywiaethau. Mae’r dathliad blynyddol yn dychwelyd gyda digonedd o weithgareddau yn ymestyn i’r hanner tymor.

Mis o Ddathliadau

Pa un ai bod gwell gennych afal taffi, pasteiod afal, saws afal neu afal plaen, pur, bydd ein mis cynaeafu afal yn cynnig rhywbeth i bawb. O ddydd Sadwrn 6 Hydref hyd at ddydd Sul 29 Hydref, gall ymwelwyr fwynhau gwledd hydrefol i’r synhwyrau.


Trwy gydol y mis bydd yna lwybr dan do ac yn yr awyr agored, arddangosfa o seidrau a pherai o Gymru, a sgyrsiau a theithiau afalau.

Bob dydd Llun o 8 Hydref hyd at 29 Hydref, 1pm tan 3pm
Dydd Llun Crefft
Ymunwch â’n gwirfoddolwyr i greu pabïau ar gyfer ein harddangosfa coffa yn y stablau

Bob dydd Mawrth o 9 Hydref hyd at 30 Hydref, 12pm tan 4pm
Sgyrsiau Dydd Mawrth
Mwynhewch sgwrs a thaith afalau gyda thywysydd ein gardd a sgwrs arddangosfa afalau gyda’n garddwyr. Ar 30 Hydref, bydd Jayne Hunt o Gymdeithas Perai a Seidr Cymru yn rhoi sgwrs am 1pm a 3pm.

Bob dydd Mercher o 10 Hydref hyd at 24 Hydref, 11am
Dydd Mercher Crwydro
Dewch i ddweud helô wrth ein tîm cerdded Nordig ac ymunwch â sesiwn blasu i ddysgu sut mae’r gweithgaredd yn gwneud lles i chi. Wedyn, ymunwch â’n taith gerdded dywysedig sy’n dechrau am 1pm ar yr ystâd ehangach. Darperir polion cerdded. Ar 17 Hydref, dilynwch ni ar gyrch ffwngaidd gyda’r tywyswr gwirfoddol arbenigol, Ian Staniforth. Mae archebu’n hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn sydd am ddim, costau mynediad arferol yn berthnasol.

Bob dydd Iau o 11 Hydref hyd at 25 Hydref, 11am tan 1pm
Dydd Iau’r Plantos
Ymunwch â’n gweithgareddau wythnosol 50 Peth i blantos i ddathlu chwarae natur a’r bywyd gwyllt rhyfeddol yn Erddig.

Bob dydd Gwener o 12 Hydref hyd at 26 Hydref, o 11am
Dydd Gwener Blasu
O arddangosfeydd pobi – ac ychydig o flasu – yn ein hanheddau gweision hanesyddol ar 12 a 19 Hydref (am 12pm a 2pm) i flasu seidr a sudd a bwydlen afal arbennig ym mwyty’r Llofft Wair, mae digonedd i gyffroi’r blasbwyntiau ar ddyddiau Gwener.

Mwynhewch lwybr afal o gwmpas tŷ Erddig
Afal coch o ffelt yn tynnu sylw at y crafwr afal o Oes Fictoria yng nghegin Erddig
Mwynhewch lwybr afal o gwmpas tŷ Erddig

Rhywbeth ar gyfer y penwythnos

6 a 7 Hydref 10am tan 5pm
Ymunwch â ni am seidr a selsig wrth i Fand Ifton berfformio eu hoff ganeuon yn gynnar yn y prynhawn. Bydd yna *drochi afalau, adrodd straeon gyda Jake Evans, coedwriaeth, Punch a Judy, sesiynau blasu cerdded Nordig (dydd Sadwrn), taith ffotograffiaeth i ddechreuwyr (dydd Sul) a chyfle i gyfarfod â meddyg afal gorau Erddig – y Prif Arddwr, Glyn Smith, 11am tan 4pm.

13 a 14 Hydref 10am tan 5pm
Canfyddwch ein harddangosfa pobi afalau yn y tŷ, ymwelwch â’r bar selsig a seidr, rhowch gynnig ar *drochi afal, sesiynau blasu cerdded Nordig (dydd Sadwrn) a mwynhewch chwedl gyda’r Adroddwr Stori, Jake Evans. Cewch gyfarfod â Mr Phoebus ar gyfer ei arddangosfeydd beic Peni-Ffardding (dydd Sul) a meddyg afal gorau Erddig, Glyn Smith, 11am tan 4pm.

20 a 21 Hydref 10am tan 5pm
Canfyddwch y broses hanesyddol o wasgu afalau gyda’n harddangosfeydd gwasgu seidr. Ymunwch â’n sgwrs gan wenynwyr, *trochi afalau, sesiwn flasu cerdded Nordig (dydd Sadwrn) ac adrodd stori gyda Jake Evans. Cewch gyfarfod â Mr Phoebus ar gyfer ei arddangosfeydd beic Peni-Ffardding (dydd Sul) a meddyg afal gorau Erddig, Glyn Smith, 11am tan 4pm.

27 a 28 Hydref 11am tan 4pm
Dyma eich cyfle olaf i ymweld â’r bar seidr a selsig a’r arddangosfa pobi afalau yn y tŷ. Bydd yna *drochi afalau, Jake Evans yn adrodd stori, sesiynau blasu cerdded Nordig (dydd Sadwrn) ac arddangosfa beic Peni-Ffardding gan Mr Phoebus (dydd Sul).

* Bydd cost fach i drochi afalau a thostio malws melys

Trwy gydol y mis, bydd yna lwybr dan do ac yn yr awyr agored, arddangosfa o seidrau a pherai o Gymru, a sgyrsiau a theithiau afal.

Cadwch lygaid ar y dudalen Beth sy’ ’mlaen am ddigwyddiadau arbennig eraill. 

Mwynhewch fis cynaeafu afalau Erddig
Plentyn yn mwynhau darn o afal yn ystod y cynhaeaf yn Erddig
Mwynhewch fis cynaeafu afalau Erddig

Bydd tîm Ralph’s Cider gyda ni ar 20 a 21 Hydref yn gwasgu ein hafalau i ddechrau eu trawsffurfiad i seidr Erddig. Gallwch brynu seidr y llynedd yn ein bwyty a’n siop.

Hwyl i’r Teulu


Mae ein tîm o wirfoddolwyr wedi trefnu llu o gemau a gweithgareddau crefft ar y thema afalau a fydd yn ymestyn i wyliau’r hanner tymor o wneud danteithion siocled ag afal, i brintio ag afalau. Mae yna lwybr hwyliog i ganfod pa amrywiaeth afal a gafodd ei ddwyn oddi wrth y teulu Yorke; datryswch y pos a chasglwch sticer. Yn y tŷ, mwynhewch sylwi ar ein hafalau o ffelt ger yr eitemau yn ein casgliad sy’n ymwneud ag afalau. Bydd yr adroddwr straeon llwyddiannus, Jake Evans, yn ymuno â ni i adrodd straeon wedi’u hysbrydoli gan afalau bob penwythnos hyd at 4 Tachwedd a thrwy gydol yr wythnos hanner tymor. Waeth beth fo’r tywydd, mae Ffau’r Blaidd yn le gwych i losgi ychydig o egni. Allwch chi weld ein holl gymeriadau afal pren?


Gweithgareddau hanner tymor 29 Hydref hyd at 4 Tachwedd

Dydd Llun - *tostio malws melys yn Ffau’r Blaidd, gwneud canhwyllau gyda’r gwenynwyr, printio ag afalau a gwneud pabïau.

Dydd Mawrth – Sgwrs a thaith afalau am 12pm, sgwrs arddangosfa afal gyda thîm yr ardd a Jake Evans yn adrodd stori.

Dydd Mercher – Mae’n Galan Gaeaf felly byddwn yn printio ystlumod a phwmpenni gydag afalau ac yn hytrach na merlogampau ceffylau pren, byddwn yn cynnal merlogampau coesau ysgubell! Dewch i ymuno â’r hwyl.

Dydd Iau – Rydym yn bod yn greadigol yn Ffau’r Blaidd gyda gweithgaredd gelf wyllt.

Dydd Gwener – Ar ôl cwblhau ein llwybr afal i ddatrys yr amrywiaeth afal a ddygwyd, trowch eich llaw at *drochi afalau fel gwobr neu ewch i Ffau’r Blaidd i losgi’ch egni a chanfod ein cerfiadau pren o afalau.

* Bydd cost fach i drochi afalau a thostio malws melys.

Mwynhewch fis cynaeafu afalau Erddig
Crate of National Trust Erddig apples
Mwynhewch fis cynaeafu afalau Erddig