Rhowch gynnig ar lwybr taith aeaf Persi Ceidwady Parc

Percy the Park Keeper on Wall

Ymunwch â’r hwyl gyda Persi a’i ffrindiau a rhowch help llaw i fyd natur

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau llwybr taith aeaf Persi Ceidwad y Parc ar Erddig.

Ymunwch â ’r hwyl gyda Persi a’ i ffrindiau arhowch help llaw i fyd natur.

 

Fhwng 4 Rhagfyr a 5 Ionawr. 11am tan 4pm bob dydd
Mae pris mynediad arferol yn berthnasol, a phris y llwybr yw £2. Nid oes angen archebu lle.
 

 

Rydym ar ben ein digon i’ch croesawu chi i Erddig yn ystod tymor y Nadolig, ond cofiwch ddilyn y rheolau Covid cyfredol yn ystod eich ymweliad â Chymru.