Helfa Wyau Pasg Cadbury

Children on a Cadbury Egg Hunt at Easter

Mae’r gwirfoddolwr Ray Mitchell wedi cerfio chwech o greaduriaid pren blewog a phluog sy’n cuddio o gwmpas yr ardd a’r adeiladau acw.

Caiff chwilotwyr ifanc wirioni wrth geisio cael hyd i’r chwech ohonyn nhw, canfod y cliwiau a datrys y pos er mwyn hawlio un o ddanteithion siocled Cadbury. Cost £2.50 am bob helfa ynghyd â’r costau mynediad arferol.


Mae pob un Helfa Wyau Pasg yn helpu cynnal y mannau arbennig sydd dan ein gofal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol eu harchwilio.

2018 Welsh Cadbury Easter Egg Hunt logo