Helfa Wyau Pasg Cadbury

Young girl reads a Cadbury Easter Egg Hunt trail by Erddig's canal water

Mae un o'r bwnis o'n casgliad teganau wedi dianc o'r feithrinfa i ymuno â hwyl y Pasg.

Helfa Wyau Pasg Cadbury - 19 Ebrill tan 22 Ebrill

Bydd archwilwyr ifanc wrth eu boddau wrth geisio cael cip ohono wyth gwaith yn yr ardd, a rhoi tic ar eu map bob tro y maent yn ei weld er mwyn ennill gwobr siocled blasus Cadbury. Pris: £2.50 am bob helfa ac mae'r tâl mynediad arferol yn daladwy.


Mae pob Helfa Wyau Pasg Cadbury yn helpu i gefnogi'r lleoedd arbennig yr ydym yn gofalu amdanynt er mwyn i genedlaethau'r dyfodol gael y cyfle i'w harchwilio.

2018 Welsh Cadbury Easter Egg Hunt logo