Peter Read yn cyflwyno ‘The Brothers Yorke’ yn Erddig

Philip Yorke III yn reidio ei feic ‘penny-farthing’ yn Erddig

Beth am gyfuno pensaernïaeth drawiadol a mannau ymlaciol gydag adloniant byw y hydref mewn.

‘The Brothers Yorke’
Does wiw ichi golli’r perfformiadau byr yma gan yr awdur a’r dramodydd gwobrwyol Peter Read yr haf hwn.

Drama hanner awr sy’n adrodd hanes dau yswain olaf Erddig, Simon a Philip, yw ‘The Brothers Yorke’.

Mae’n llawn hiwmor a theimlad dwys, a cheir darlun byw o ddau frawd gwahanol iawn i’w gilydd a ymlafniodd i achub adeilad adfeiliedig Erddig. Cawn gyfarfod â Philip, sy’n afieithus ac yn ecsentrig, a Simon, y meudwy tawedog. Yn eu ffyrdd gwahanol eu hunain, mae’r ddau wedi helpu i achub yr adeilad er mwyn galluogi cenedlaethau’r dyfodol i’w fwynhau.

Peter Read

Dyma’r drydedd ddrama i Peter Read ei hysgrifennu ar gyfer Erddig. Y ddwy gyntaf uchel eu bri oedd ‘No Place Like Home’ a ‘Memories of An Unemployed Oyster’. Bydd ‘The Brothers Yorke’ yn cael ei pherfformio gan Eric Jones a Peter Read.

Bydd y perfformiadau’n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol am 2pm a 3.30pm. Tâl mynediad arferol.

Dydd Sul 15 Medi

Dydd Sul 20 Hydref

Mae cynulleidfaoedd wedi cael mwynhau gwaith Peter mewn mwy na deugain o leoliadau gwahanol trwy Gymru a Lloegr. Ac yntau wedi cael ei ysbrydoli gan Wrecsam a’i eni yn Rhosllannerchrugog, daw Peter ag angerdd a gwybodaeth leol i’w waith. Ar hyn o bryd, mae’n perfformio yn ‘Dixie or Me?’ yn Nhŷ Pawb ar 27, 28 a 29 Mehefin 2019.