Siopa yn Erddig

Chwilio am anrhegion yn siop Erddig

Mae siop Erddig yn llawn nwyddau gwahanol a hyfryd sy’n berffaith fel anrhegion i’ch anwyliaid neu fel rhywbeth i gofio am eich diwrnod.

Ymwelwch ag adran bwyd a diod Cymreig ein siop ac ewch â blas o Gymru adref gyda chi.
 
Os yw’r ardd Gradd 1 fendigedig wedi eich ysbrydoli, dewch i weld ein dewis o blanhigion sydd wedi cael eu tyfu mewn compost di-fawn.
 

Siop lyfrau Erddig 

Trowch ddalenni’r cannoedd o lyfrau sydd wedi’u harddangos gyda gofal gan ein tîm ymroddgar o wirfoddolwyr yn y siop lyfrau. Mae llyfrau’n cael eu dewis i’w gosod ar silff ‘uchafbwyntiau’r wythnos’ i adlewyrchu’r tymor.
 

" Nôl yn 1987 mi benderfynais wirfoddoli yn Erddig i gadw’n brysur ar ôl ymddeol, ac mae hynny wedi talu ar ei ganfed. ‘Dwi ddim yn meddwl bod dynas sy’n gweithio byth yn teimlo’n hen ac rwy’n bwriadu ad-dalu Erddig trwy dreulio fy nghanfed pen-blwydd, yn Ionawr 2018, yn gweithio yma – ac yn mwynhau.""
- Joan Capel, un o Wirfoddolwyr y Siop Lyfrau