Ymweliadau tywysedig i ysgolion yn Erddig

Mae dysgu yn brofiad byw a bywiog yn Erddig

Ewch yn ôl mewn amser i gael blas o fywyd gweision a morynion Erddig. Crwydrwch o amgylch y tŷ, llety’r gweision a’r morynion a’r gerddi i ddysgu am eu hanesion a’u cyfrinachau i er mwyn darganfod stori unigryw y plasty 400 mlwydd oed hwn.

Rydym yn cynnig teithiau tywysedig i ddisgyblion ysgolion cynradd o fis Mawrth hyd at  ddiwedd Tachwedd, ar y thema ‘Cartrefi o’r Gorffennol’. Gallwn ni gynnig diwrnod cyfan o weithgareddau dan arweiniad ar gyfer grwpiau o hyd at 40 o ddisgyblion.

Cartrefi o'r gorffennol

Dysgwch am y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng cartrefi heddiw a bywyd mewn plasty ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Bydd plant yn dysgu rhagor am fywydau’r gweision a’r morynion niferus oedd yn gweithio yn Erddig. Bydd disgyblion yn cael cyfle i wisgo dillad o’r gorffennol a phrofi agweddau ar fywydau’r gweision a’r morynion trwy weithgareddau ymarferol mewn mannau megis y golchdai a’r ceginau.

Bydd ein tywyswyr gwirfoddol mewn gwisgoedd o’r cyfnod yn arwain y gweithgareddau.

Plant ysgol yn y gegin yn ystod ymweliad ag Erddig
Plant ysgol yn y gegin yn ystod ymweliad ag Erddig
Plant ysgol yn y gegin yn ystod ymweliad ag Erddig

Costau

Diwrnod llawn o weithgareddau dan arweiniad: £5 y disgybl gydag Aelodaeth Grŵp Addysgol (EGM)
Mae EGM ar gael i grwpiau addysgol di-elw sy’n cynnwys disgyblion neu fyfyrwyr mewn addysg amser llawn. Gallwch chi ymaelodi cyn ymweld â’r tŷ neu gallwch chi brynu aelodaeth ar y diwrnod. Dysgwch ragor yma (Saesneg yn unig)

Bydd grwpiau sydd heb EGM yn gorfod talu tâl mynediad grwpiau i’r tŷ ar ben cost y gweithgareddau.

Archebu

Os hoffech chi archebu, cysylltwch â’r Swyddog Addysg, Rachel Walker, naill ai trwy e-bostio neu trwy ffonio 01978 315191