Arhoswch yn hirach yn Ne Cymru yr hydref hwn

Golygfa o’r môr y tu allan i Byre 1

Mae cymaint i’w weld a’i wneud yng Nghymru – beth am aros ychydig yn hirach yr hydref hwn? Mae gennym amrywiaeth ryfeddol o fythynnod a thai bynciau sy’n addas i bawb.

Bythynnod grŵp mawr
Y tu allan i Ffermdy Gupton, Sir Benfro

Ffermdy Gupton, Sir Benfro 

5 ystafell wely, croeso i 2 gi. Mae’r ffermdy hwn yn Sir Benfro yn llawn swyn arfordirol, dafliad carreg o draethau euraid, tywodlyd.

Y tu allan i Ffermdy Home Farm, Sir Benfro

Ffermdy Home Farm, Sir Gâr 

6 ystafell wely, rhaid aros o leiaf 3 noson. Ffermdy traddodiadol â lloriau pren a llosgwr boncyffion ym Mharc prydferth Dinefwr.

Y tu allan i Benparc

Penparc, Sir Gâr 

4 ystafell wely, croeso i 2 gi. Wedi’i adeiladu o gerrig lleol, mae Penparc ar gyrion Parc Dinefwr ac yn cynnig gardd breifat yn edrych dros y dyffryn.

Bythynnod Rosemary, Lavender a Thyme

Rosemary Cottage, Sir Benfro 

3 ystafell wely, rhaid aros o leiaf 3 noson. Adeilad fferm wedi’i drosi ar ystâd Stagbwll, yn agos at arfordir arbennig Cymru. Mae yma ardd hyfryd hefyd sy’n cael ei rhannu ag eraill.

Bythynnod clyd
Y tu allan i Byre 1, Ystâd Stagbwll

Byre 1, Sir Benfro 

1 ystafell wely, rhaid aros o leiaf 3 noson. Mae’r bwthyn carreg bychan hwn ar arfordir Sir Benfro yn cynnwys waliau carreg gwreiddiol a thrawstiau pren deniadol.

Y tu allan i Farm Cottage

Farm Cottage, Sir Benfro 

3 ystafell wely, rhaid aros o leiaf 3 noson. Ffermdy wedi’i wyngalchu mewn buarth tawel, ychydig funudau o arfordir Sir Benfro.

Y tu allan i’r Calf Cot

The Calf Cot, Sir Benfro 

1 ystafell wely, rhaid aros o leiaf 3 noson. Mae’r bwthyn clyd hwn – hen adeilad fferm wedi’i drosi ar ystâd Stagbwll – yn berffaith i ddau berson.