Beicio yn Aberdaron

National Trust Rangers on a hill resting after a cycle

Er mai pentref bychan glan y môr yw Aberdaron, mae ganddo lawer o bethau i'w cynnig – dan do ac yn yr awyr agored. Dewch â'ch beic, neu llogwch un yn lleol a dilynwch y teithiau hyfryd ar hyd y lonydd bychain o gwmpas yr arfordir. Dyma ambell awgrym.

Aberdaron i Borthor

Mae'r daith feics hon yn eich tywys o Aberdaron i draeth tywodlyd hardd Porthor.
Ar ôl cyrraedd Porthor, mwynhewch baned wrth ymyl y dŵr, neu ewch am dro ar hyd y tywod sy'n gwichian.
Galwch heibio i Fynydd Carreg a oedd unwaith yn enwog am ei gerrig coch trawiadol, sef yr iasbis. Mae ‘na weddillion gwylfa o'r Ail Ryfel Byd yma hefyd.

Beicio o Aberdaron i Borthor (PDF / 1.177734375MB) download

Aberdaron i Blas yn Rhiw

Cyfle i weld Plas yn Rhiw o bersbectif gwahanol: mae'r daith feics hon yn darparu golygfeydd rhyfeddol o Rhiw, ac o'r maenordy o'r 17eg ganrif gyda'i ardd a'i berllan hardd.
Gallwch hefyd ymweld â'n bythynnod, Tan yr Ardd a Fron Deg, sy'n swatio yng nghanol y dirwedd yn Rhiw.

Beicio o Aberdaron i Rhiw (PDF / 1.185546875MB) download

Aberdaron i'r Mynydd Mawr

Taith feics gymharol fer yw hon. Bydd yn eich arwain at gopa'r Mynydd Mawr. Mwynhewch y golygfeydd dros Ynys Enlli, i lawr yr arfordir ar hyd Bae Ceredigion, ac yn ôl i'r tir i gyfeiriad Eryri.

Ar hyd y ffordd byddwch yn pasio'n ‘swyddfa’ar Benrhyn Llŷn, sef Cwrt. Yr enw hynafol ar y lle oedd Llys yr Abad.

A beth am fynd am dro bach sydyn ar gefn eich beic i lawr at Borth Meudwy, cyn dychwelyd i Aberdaron?

Beicio o Aberdaron i Fynydd Mawr (PDF / 0.953125MB) download

Edrychwch draw at Ynys Enlli
Braich y Pwll, Uwchmynydd, Penrhyn Llŷn
Edrychwch draw at Ynys Enlli