Bugeiles Eryri

Young Farmer, Teleri Fielden and her sheep dog stand on a craggy snow sprinkled outcrop overlooking Llyndy Isaf farm and Llyn Dinas lake.

Fel rhan o gasgliad rhaglenni ‘Our Lives’ ar BBC One, dilynwch stori ffarmwraig ifanc, Teleri Fielden, na chafodd ei magu ar fferm, wrth iddi ddysgu ei chrefft yn ystod ei blwyddyn gyntaf yn rheoli fferm fynydd heriol yn Eryri.

Mae’r rhaglen ddifyr hanner awr yn dangos uchafbwyntiau ac isafbwyntiau Teleri ar fferm Llyndy Isaf ac allwch ddilyn stori Teleri bob cam o’r ffordd trwy'r flwyddyn amaethyddol.

Yn wreiddiol o o Feifod, Powys, esboniodd Teleri, 27 oed, “Ches i ddim o fy magu ar fferm, ac felly mae tasgau sy’n ail natur i blant ffermydd yn eithaf newydd i mi ac yn gallu bod yn dipyn o her.”

Heriau bywyd fferm

Gwyliwch hi'n addasu i fywyd fferm, o'r gaeaf hir oer a thymor wyna i pasio ei prawf tynnu threlar a gwerthu stoc yn y farchnad. 

Gallwch ddilyn ei gwelliant wrth iddi gysgodi bugeiliaid profiadol o Hafod y Llan hyfforddi ei chŵn defaid ifanc, Roy, i gasglu defaid.

5th farming scholar, Teleri Fielden and sheepdop on an outcrop overlooking Llyndy Isaf farm and Llyn Dinas lake, Snowdonia

Ffermio am brofiad 

Teleri oedd y pumed ysgolor ffermio yn Llyndy Isaf pan gyrhaeddodd ym mis Medi 2017. Sefydlwyd yr ysgoloriaeth flynyddol yn 2012 gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn partneriaeth â Chlybiau Ffermwyr Ifanc (CffI) Cymru, i roi hwb i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr trwy helpu ffermwyr ifanc i gael profiad ymarferol o reoli fferm sy’n cael ei ffermio er lles natur, gyda chyfuniad o ddefaid a gwartheg.

" Roedd arna i eisiau ffermio erioed ac, er bod gen i beth profiad o weithio ar ffermydd yng Nghymru a Ffrainc, chefais i ddim cyfle i reoli fferm cyn Llyndy Isaf. Rwy wedi gorfod dysgu llawer yn sydyn ond bu’r cyfan yn werth chweil. Mae wedi rhoi hyder i mi y bydda i’n gallu rheoli fy fferm fy hunan rhyw ddiwrnod"
- Teleri Fielden

Gwyliwch allan

Dilynwch stori Teleri ar BBC One, Dydd Llun 13 Awst am 7.30pm i ddarganfod sut mae hi'n cael ymlaen efo heriau bywyd ar y fferm.