Diwrnod recriwtio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Benfro 2018

Member of National Trust staff at campsite

Dewch i ymuno â’n tîm yn Sir Benfro! Mae gyda ni gyfleoedd ym meysydd arlwyo, y siop a chroesawu ymwelwyr yn ein mannau arbennig. Gallwch ddysgu mwy am y swyddi a sut brofiad yw gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ein diwrnod recriwtio ar ddydd Sadwrn Ionawr 6.

Pa fath o waith sydd i’w gael gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro?

Ry’n ni’n recriwtio ar gyfer amrywiaeth o swyddi arlwyo tymhorol, siop a chroesawu ymwelwyr yn ein mannau arbennig ledled y sir. Dyma lle gallech fod yn gweithio:

Gardd Goedwig Colby

  • Goruchwyliwr aelodaeth a chroesawu ymwelwyr
  • Cynorthwywyr aelodaeth a chroesawu ymwelwyr

Stagbwll

  • Cynorthwywyr arlwyo cyffredinol
  • Cynorthwy-ydd siop
  • Cynorthwywyr aelodaeth a chroesawu ymwelwyr

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

  • Cynorthwy-ydd aelodaeth a chroesawu ymwelwyr

Ble a phryd mae’r diwrnod recriwtio?

Bydd ein diwrnod recriwtio ar ddydd Sadwrn Ionawr 6 rhwng 11am a 3pm yng Nghanolfan Stagbwll (SA71 5DQ).

Beth yw diwrnod recriwtio’n union?

Mae diwrnod recriwtio yn gyfle gwych i ddod i nabod tîm sir Benfro, cael sgwrs anffurfiol am y mathau o waith sydd ar gael a dod i wybod mwy am weithio gyda ni.

Nid oes tâl am fynychu’r dydd, 'does dim angen cofrestru ymlaen llaw, dim ond taro mewn ar y dydd.

Gyda pwy gaf i siarad ar y diwrnod recriwtio?

Cewch gyfle i gael sgwrs â’n timoedd o Ardd Goedwig Colby, Stagbwll a Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd.

Sut ydw i’n darganfod mwy a gwneud cais?

Gellir gweld yr holl swyddi gweigion, proffil swyddi a gwybodaeth am ymgeisio ar-lein – ewch i nationaltrustjobs.org.uk a chwiliwch am 'Colby Woodland Garden', 'Stackpole' neu 'Tudor Merchant's House'.

Beth yw’r dyddiad cau?

Y diwrnod cau ar gyfer pob rôl yw dydd Sul Rhagfyr 14.