Diwrnod recriwtio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Benfro 2019

Member of National Trust staff at campsite

Dewch i ymuno â’n tîm yn Sir Benfro! Mae gyda ni waith tymhorol a chyfleoedd gwirfoddoli yn ein safleoedd arbennig. Gallwch ddysgu mwy am y swyddi a sut brofiad yw gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ein diwrnod recriwtio ar ddydd Sadwrn Ionawr 12 2019.

Pa fath o waith sydd i’w gael gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro?

Ry’n ni’n recriwtio ar gyfer sawl math o rôl tymhorol ym maes croesawu ymwelwyr a chynorthwywyr gwyliau yn ein mannau arbennig yn Sir Benfro. Hefyd, ry’n ni’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli, o waith awyr agored i dywyswyr tai a chynorthwyo gyda digwyddiadau.

Dyma lle gallech fod yn gweithio:

Gardd Goedwig Colby

Fferm Gupton

Gogledd Sir Benfro

Stagbwll

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Ble a phryd mae’r diwrnod recriwtio?

Bydd ein diwrnod recriwtio ar ddydd Sadwrn Ionawr 12 rhwng 1pm a 3.30 pm yng Nghanolfan Stagbwll (SA71 5DQ).

Dilynwch y B4319 o Benfro a’r arwyddion twristiaeth brown ar gyfer Canolfan Stagbwll. Mae parcio am ddim ar y safle.

Beth yw diwrnod recriwtio’n union?

Mae diwrnod recriwtio yn gyfle gwych i ddod i nabod tîm sir Benfro, cael sgwrs anffurfiol am y mathau o waith sydd ar gael a dod i wybod mwy am weithio gyda ni.

Nid oes tâl am fynychu’r dydd, 'does dim angen cofrestru ymlaen llaw, dim ond taro mewn ar y dydd.

Gyda pwy gaf i siarad ar y diwrnod recriwtio?

Gallwch gael sgwrs gyda’n timoedd o Ardd Goedwig Colby, Fferm Gupton, Gogledd Sir Benfro, Stagbwll a Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd.

Sut ydw i’n darganfod mwy a gwneud cais?

Gellir gweld yr holl swyddi gweigion, proffil swyddi a gwybodaeth am ymgeisio ar-lein – ewch i nationaltrustjobs.org.uk a chwiliwch am 'Colby Woodland Garden' neu 'Stackpole'.

Am gyfleoedd i wirfoddoli, ewch i myvolunteering.nationaltrust.org.uk/opportunity-search a chwiliwch am ‘Pembrokeshire’.

Beth yw’r dyddiad cau?

Y diwrnod cau ar gyfer pob rôl yw dydd Sul Ionawr 20.