Grêt ar gyfer grwpiau

Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig

Gwlad fechan yw Cymru ond mae ganddi amrywiaeth anferth o leoedd i ymweld â nhw, o gestyll godidog i erddi urddasol sydd, heb os nac oni bai, yn hollol ysbrydoledig. Dyma rai o'r diwrnodau allan anhygoel i grwpiau y gallwch eu mwynhau gyda ni eleni:

Gerddi gogoneddus

Gallwch grwydro dros lawntiau taclus a thrwy ddolydd blodau gwyllt.  Ewch am dro ymhlith coed eithriadol a choed ywen hynafol. Archwiliwch y gerddi llysiau a'r ystafelloedd gardd. Ac ar ben hynny, mae ein gerddi'n newid o wythnos i wythnos ac o dymor i dymor fel y bydd rhywbeth newydd i'w ddarganfod bob tro, pa bryd bynnag y byddwch yn ymweld.

Y teithiau a'r cyngor gorau ar gyfer grwpiau

Castell a Gardd Powis Taith gardd ar gyfer Ewrop

Gardd Bodnant Rhaid i chi fynd i'r Pen Pellaf – rhan newydd o'r ardd a agorodd yng ngwanwyn 2015

Gerddi Dyffryn Cofiwch fynd i mewn i Dŷ Dyffryn – plasty Fictoraidd sydd wedi ei adfer yn rhannol ac sy'n edrych dros y lawnt fawr ysblennydd.

Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer
Yr ardd Bompeiaidd yng Ngerddi Dyffryn

Cestyll a chaerau

Mae Cymru'n enwog am ei chestyll ac mae Castell y Waun a Chastell Powis, dwy gaer y gororau o'r Canol Oesoedd, yn sefyll yn gadarn o hyd ar gopa bryniau ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gallwch fynd ar deithiau tywys drwy'r ystafelloedd seremonïol â'u dodrefn moethus neu o gwmpas y gerddi hardd; neu gallwch fynd ar grwydr a darganfod canrifoedd o straeon y teuluoedd a fu'n byw yno. Neu, am le sy'n gallu rhoi argraff gyntaf gamarweiniol, ewch i Gastell Penrhyn yng Ngogledd-Orllewin Cymru – lle mae’r olygfa gyntaf, rwysgfawr o’r adeilad ffantasïol hwn a godwyd yn y 19eg ganrif yn elfen bwysig o’i hanes dadleuol.

Y teithiau gorau i grwpiau

Castell Powis Taith y castell ac Amgueddfa Clive

Castell y Waun Taith Conoisseur o gwmpas y castell

Castell Penrhyn Taith ffantasi, celfi, a phethau addurnedig

Edrychwch y tu mewn i’r castell crand yma o’r 19eg ganrif
Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Cartrefi'r hynafiaid ac encilfeydd teuluol

Mae gan bob teulu ei hanes ac mae'r straeon teuluol a ddatblygodd ym mhlastai mawrion Cymru mor ddramatig ag unrhyw rai a welir ar lwyfan neu sgrin. Darganfyddwch hanes yr arwr rhyfel ym Mrwydr Waterloo, neu'r stori am gariad digydnabod yr artist byd-enwog ym Mhlas Newydd. Dysgwch am hanes teuluol lliwgar y Morganiaid yn Nhŷ Tredegar, neu am genedlaethau'r teulu Yorke yn Erddig a’u perthynas ryfeddol gyda’r gweision a'r morynion a glodforwyd ganddynt mewn lluniau a phenillion am dros 200 mlynedd.

Y teithiau gorau i grwpiau:

Erddig  Taith breifat o gwmpas Erddig

Tŷ Tredegar Taith corneli cudd Tŷ Tredegar

Plas Newydd Taith cartref ysblennydd yr Ardalydd

Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf
Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf