Grêt ar gyfer grwpiau

Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig

Gwlad fechan yw Cymru ond mae ganddi amrywiaeth anferth o leoedd i ymweld â nhw, o gestyll godidog i erddi urddasol sydd, heb os nac oni bai, yn hollol ysbrydoledig. Dyma rai o'r diwrnodau allan anhygoel i grwpiau y gallwch eu mwynhau gyda ni eleni:

Gerddi gogoneddus

Gallwch grwydro dros lawntiau taclus a thrwy ddolydd blodau gwyllt.  Ewch am dro ymhlith coed eithriadol a choed ywen hynafol. Archwiliwch y gerddi llysiau a'r ystafelloedd gardd. Ac ar ben hynny, mae ein gerddi'n newid o wythnos i wythnos ac o dymor i dymor fel y bydd rhywbeth newydd i'w ddarganfod bob tro, pa bryd bynnag y byddwch yn ymweld.

Y teithiau a'r cyngor gorau ar gyfer grwpiau

Castell a Gardd Powis Taith gardd ar gyfer Ewrop

Gardd Bodnant Rhaid i chi fynd i'r Pen Pellaf – rhan newydd o'r ardd a agorodd yng ngwanwyn 2015

Gerddi Dyffryn Cofiwch fynd i mewn i Dŷ Dyffryn – plasty Fictoraidd sydd wedi ei adfer yn rhannol ac sy'n edrych dros y lawnt fawr ysblennydd.

Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer
Yr ardd Bompeiaidd yng Ngerddi Dyffryn
Yr ardd Bompeiaidd sydd newydd ei hadfer

Cestyll a chaerau

Mae Cymru'n enwog am ei chestyll ac mae Castell y Waun a Chastell Powis, dwy gaer y gororau o'r Canol Oesoedd, yn sefyll yn gadarn o hyd ar gopa bryniau ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gallwch fynd ar deithiau tywys drwy'r ystafelloedd seremonïol â'u dodrefn moethus neu o gwmpas y gerddi hardd; neu gallwch fynd ar grwydr a darganfod canrifoedd o straeon y teuluoedd a fu'n byw yno. Neu, am le sy'n gallu rhoi argraff gyntaf gamarweiniol, ewch i Gastell Penrhyn yng Ngogledd-Orllewin Cymru – lle mae’r olygfa gyntaf, rwysgfawr o’r adeilad ffantasïol hwn a godwyd yn y 19eg ganrif yn elfen bwysig o’i hanes dadleuol.

Y teithiau gorau i grwpiau

Castell Powis Taith y castell ac Amgueddfa Clive

Castell y Waun Taith Conoisseur o gwmpas y castell

Castell Penrhyn Taith ffantasi, celfi, a phethau addurnedig

Edrychwch y tu mewn i’r castell crand yma o’r 19eg ganrif
Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn
Edrychwch y tu mewn i’r castell crand yma o’r 19eg ganrif

Cartrefi'r hynafiaid ac encilfeydd teuluol

Mae gan bob teulu ei hanes ac mae'r straeon teuluol a ddatblygodd ym mhlastai mawrion Cymru mor ddramatig ag unrhyw rai a welir ar lwyfan neu sgrin. Darganfyddwch hanes yr arwr rhyfel ym Mrwydr Waterloo, neu'r stori am gariad digydnabod yr artist byd-enwog ym Mhlas Newydd. Dysgwch am hanes teuluol lliwgar y Morganiaid yn Nhŷ Tredegar, neu am genedlaethau'r teulu Yorke yn Erddig a’u perthynas ryfeddol gyda’r gweision a'r morynion a glodforwyd ganddynt mewn lluniau a phenillion am dros 200 mlynedd.

Y teithiau gorau i grwpiau:

Erddig  Taith breifat o gwmpas Erddig

Tŷ Tredegar Taith corneli cudd Tŷ Tredegar

Plas Newydd Taith cartref ysblennydd yr Ardalydd

Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf
Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf
Gardd yr Orendy yn yr heulwen braf