Gwirfoddolwch gyda ni yn llawn amser

Grwp yn gwirfoddoli yn yr awyr agored

Ydych chi erioed wedi ffansio gweithio yng nghefn gwlad? Os felly mae ‘na gyfle perffaith yng Ngogledd Sir Benfro a fydd yn siwr o roi digon o wybodaeth, sgiliau a phrofiad i’ch helpu chi ddechrau ar yrfa braf.

Llety a hyfforddiant am ddim

Mae lle gyda ni ar gyfer Ceidwaid Gwirfoddol llawn amser yng nghanolfan Mathri. Fe gewch chi le i aros am ddim, a bydd dim ishe i chi dalu unrhyw filiau. Bydd digon o gyfle i chi gael profiad a hyfforddiant wrth weithio gyda ni ac fe fyddwch chi’n siwr o ddatblygu llawer o sgiliau cadwraeth natur.

Cyfle arbennig

Drwy fyw a gweithio ar hyd arfordir Penfro fel gewch chi gyfle i weithio gyda thîm y ceidwaid. Byddwch yn helpu gwneud tasgau fel ffensio a gosod giatiau, adeiladu a chynnal llwybrau a gofalu am ein gwartheg duon Cymreig a’n merlod mynydd.

Yn y gaeaf bydd cyfle i ddysgu technegau rheoli gweundir a choedwigoedd, ac mae’r gwanwyn a’r haf yn gyfle da i ddysgu sut i adnabod planhigon ac anifeiliaid prin.

Lleoedd arbennig

Ry’n ni’n gofalu am rai o’r lleoedd mwyaf arbennig ar hyd arfordir Sir Benfro, o benrhyn Marloes i ffin Ceredigion. Ry’n ni’n edrych ar ôl amrywiaeth o gynefinoedd, o goedwigoedd tawel i weundir arfordirol a ffermydd bychain.

Cysylltwch â ni

Os oes diddordeb ‘da chi i fod yn rhan o’n tîm, cysylltwch gyda andrew.williams1@nationaltrust.org.uk i gael mwy o wybodaeth.