Lleoliadau ffilmiau yng Nghymru

The Shell House in the sand dunes at Freshwater West

Yma yng Nghymru ry’n ni’n gofalu am rai o’r adeiladau harddaf a darnau o’r golygfeydd arfordirol a gwledig mwyaf ysgubol yn y wlad, ac fe ddefnyddiwyd llawer ohonyn nhw ar gyfer golygfeydd mewn ffilmiau mawr Hollywood, ond ydych chi’n gallu adnabod pa rai?

Fideo

King Arthur Legend of the Sword, Eryri

Fe ffilmiwyd ffilm fawr 2017, King Arthur Legend of the Sword, yn bennaf ar ein tir yn Nant Gwynant ger Beddgelert a Chapel Curig yng Nghonwy yn 2015. Guy Ritchie oedd y cyfarwyddwr, Charlie Hunnam a Jude Law sy’n serennu ynddi, ac mae’n dilyn chwedl Arthur wrth iddo dyfu’n ddyn ac ymladd am ei deyrnas. Gofynnwyd am help llaw gan rai o’n ceidwaid ar y Carneddau a’r Glyderau i osod pethau yn eu lle, a defnyddiwyd llawer o bobl leol fel ecstras. Gellir gweld cleddyf o’r ffilm yng ngorsaf ceidwaid Ogwen, yr ochr draw i Lyn Ogwen, sef man gorffwys Caledfwlch yn ôl y sôn.

Cast and crew of The Last Kingdom at Porthor, Llŷn Peninsula

The Last Kingdom, Porthor 

Cyfres deledu Brydeinig oedd The Last Kingdom, a ail-grewyd yn bennaf yn yr ardal wledig o gwmpas Bwdapest, Hwngari, ond fe saethwyd rhai o’r golygfeydd arfordirol ar Draeth Porthor ar Ben Llŷn. Mae’r gyfres, a seiliwyd ar nofelau hanesyddol Bernard Cornwell, The Saxon Stories, yn dilyn stori bachgen sy’n fab amddifad i Sacson bonheddig. Anelodd y cast, y criw, y ceffylau a’r offer i gyd i lawr am y traeth wrth i ymwelwyr gwyliau’r Pasg gymryd eu seddau rhes flaen i weld y ffilmio.

Scenes from Snow White and the Hunstman

Snow White and the Huntsman, Traeth Marloes 

Daeth elît Hollywood, Kristen Stewart a Chris Hemsworth, i draeth Marloes yn Sir Benfro yn 2012 i ffilmio golygfeydd dramatig ar gyfer ffantasi epig Rupert Sanders, Snow White and the Huntsman. Yn y ffilm fe welwn ni Kristen a’i gosgordd arfog yn carlamu tuag at gastell y frenhines gas, ond cafodd y castell ei dros-osod yn ddigidol ar ynys Gateholm. Oherwydd nifer enfawr y criw, yr offer a’r 150 o geffylau bu’n rhaid i gytundebwr lleol adeiladu ramp mynediad lawr i’r traeth.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Third Star, Bae Barafundle 

Dyw hi ddim yn syndod i Fae Barafundle, a enwyd fel un o draethau gorau’r byd, gael ei ddewis fel lleoliad Third Star. Dyma stori am griw o ffrindiau yn eu hugeiniau hwyr sy’n mynd nôl i Fae Barafundle am un amser da olaf cyn i gymeriad Cumberbatch ildio i’w afiechyd terfynol. Mae ffilmiau cynharach yn sir Benfro wedi tros-osod cestyll a chast, ond mae’r ffilm hon yn dangos mewn gwirionedd pa mor hardd a digyffwrdd yw Barafundle ei hun. “Mae hon yn stori am sut mae cysylltiadau plentyndod, gyda phobol a lleoedd, yn aros gyda chi am byth, er i’ch amgylchiadau newid,’ meddai Mr.Sivell.

The Shell House in the sand dunes at Freshwater West

Harry Potter and the Deathly Hallows, Freshwater West 

Defnyddiwyd Freshwater West yn Sir Benfro yn gefnlen i Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, gyda Daniel Radcliffe, yn seiliedig ar y llyfr gan J. K. Rowling. Roedd y Tŷ Cregyn yn lloches ddiogel i’r teulu Weasley a chyfeillion Urdd y Ffenics. Cafodd ei adeiladu ar y twyni tywod a phob manylyn yn ei le, hyd yn oed y gwymon, ac fe lanwon nhw fe gyda chistiau trwm o ddŵr i’w arbed rhag symud yn ystod y ffilmio.

The cast of Robin Hood on the beach at Freshwater West

Robin Hood, Freshwater West 

Ym Mehefin 2009, daeth criw ffilmio i Freshwater West i greu golygfa brwydr epig ar gyfer Robin Hood gan Ridley Scott, lle gwelwyd marchogion gyda’u baneri yn carlamu ar hyd blaen y don. Defnyddiwyd dros 600 o ecstras a 150 o geffylau yn ystod y ffilmio ar y traeth. Roedd Russell Crowe yn caru’r lle cymaint nes iddo wrthod mynd nôl i’w westy yn Llundain mewn hofrennydd, a gwersylla allan ar y traeth am sawl noson.

Nant Gwynat in early morning mist

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, Llyn Gwynant 

Yn 2002, wele eicon Hollywood, Angelina Jolie, yn chwarae Lara Croft Tomb Raider. Er i’r ffilm gael ei gosod yn Tseina, 'doedd dim caniatâd i ffilmio yno felly fe benderfynwyd creu pentref Tseiniaidd ar lan Llyn Gwynant yn Eryri. Daeth ambell fudd annisgwyl i’r ardal o’r cynhyrchiad, trwy gynnwys tua 30 aelod o’r gymuned Tseinaidd yng Nghaernarfon fel ecstras a gofyn i ffermwr lleol ddarparu cyflenwad o ieir, haid o wyddau a mul.

The golden sands of Penbryn beach

Die Another Day, Traeth Penbryn 

Yn 20ed ffilm Bond, a gyfarwyddwyd gan Lee Tamahori gyda Pierce Brosnan yn serennu, defnyddiwyd Traeth Penbryn yng Ngheredigion i ail-greu Gogledd Korea. Fe gymerodd tîm o wyth o bobl dridiau i adeiladu cwt ar y bryn ar gyfer y golygfeydd allanol yng ngolygfa garu olaf Halle Berry a Pierce Brosnan. Ar gyfer dathliad hanner cant 007 fe gyflwynwyd disg aur coffaol i ni i anrhydeddu rôl Penbryn yn hanes Bond.

Walkers on the Watkin Path, Snowdonia

Carry On Up The Khyber, Llwybr Watcyn  

Yn 1968, fe ddefnyddiwyd Llwybr Watcyn yn Eryri i gynrychioli Bwlch Khyber oherwydd ei debygrwydd honedig i’r Bwlch Khyber go iawn yn Affghanistan. Fe gymerodd hyd at 40 o Gymry lleol ran yn y ffilm ac fe arhosodd y cast a’r criw mewn llety lleol am 10 diwrnod. Mae actorion rheolaidd y ffilmiau Carry On ynddi – Sid James, Kenneth Williams, Charles Hawtrey, Joan Sims a Peter Butterworth. Gallwch gerdded yn ôl eu traed a dilyn llwybr Watcyn yn holl ffordd i gopa’r Wyddfa.

Doctor Who