Llwybr gwenyn prysur Erddig

Knitted bees next to a plate of shortbread imprinted with honeycomb and bee pattern

Dilynwch lwybr hedfan gwenyn Erddig ar ein llwybr synhwyrau trwy'r ardd furiog a dysgwch fwy ynghylch y pryfed hynod ddiddorol hyn.

Bydd ein Gwenynwyr Gwirfoddol ar gael ar ddyddiau Sadwrn a dyddiau Llun (ac eithrio dydd Sadwrn 29 Mehefin) i sôn am y gwaith sydd ynghlwm â gwarchod cychod gwenyn Erddig a chasglu mêl unigryw Erddig. Gyda gweithgareddau crefft y gallwch eu gwneud ar eich liwt eich hun tan fydd y llwybr yn cau ddiwedd Mehefin, mae digonedd i gadw'r teulu cyfan yn brysur pan fyddwch yn ymweld. 


Mae hwn yn gyfle arbennig i ddysgu mwy ynghylch y creaduriaid rhyfeddol hyn a sut gallwn ni helpu wrth i'w niferoedd leihau. I ddathlu'r ymwelwyr hanfodol hyn a'r rôl y maent yn ei chwarae wrth gynhyrchu bwyd, mae ein tîm bwyd a diod wedi cyflwyno bisgedi brau arbennig i'w prynu o'n hallfeydd arlwyo.
Dilynwch ein gwenyn prysur ar lwybr synhwyrau o gwmpas yr ardd
 

Dilynwch lwybr hedfan gwenyn Erddig ar ein llwybr synhwyrau trwy'r ardd furiog
Knitted bees forming an arrow with Erddig house in the background
Dilynwch lwybr hedfan gwenyn Erddig ar ein llwybr synhwyrau trwy'r ardd furiog

Helpwch y wenynen yn Erddig ac adref

Pan fyddwch yn ymweld, cymerwch binsiad bychan o hadau blodau gwyllt cyn gadael, i'w tyfu adref a helpu'r gwenyn yn eich gardd. Bydd rhodd fechan yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n helpu ni i greu ardal wyllt newydd ar gyfer llesiant ar ein hystâd a fydd yn helpu gwenyn yn ogystal â'n hymwelwyr.


Mae treulio amser ym myd natur yn lleihau gorbryder ac iselder yn ôl yr Adroddiad Natur ac Iechyd Meddwl a gynhyrchwyd gan yr elusen iechyd meddwl, Mind. Dyma pam ein bod yn codi arian i greu ardal newydd y gall pawb ei mwynhau yn ein parcdir. Gallwch brynu tocyn raffl yn ein siop lyfrau a bydd bob tocyn a werthir yn mynd tuag at ein hardal wyllt er budd llesiant.


Mae ein llwybr gwenyn prysur yn Erddig yn agored o 11 Mai tan 30 Mehefin.