Sgyrsiau sied yn yr Eisteddfod

Mrs Lewis o Nant Gwynant yn chwythu cragen gonc, c.1940.

Dewch i fwynhau rhaglen fywiog o sgyrsiau, eitemau a straeon sy’n adlewyrchu’n gwaith ledled Cymru yn yr Eisteddfod eleni.

Fel un o elusennau cadwraeth a threftadaeth mwyaf blaenllaw Ewrop ry’n ni’n awyddus i ffeindio ffyrdd newydd o wneud ein safleoedd yn fwy perthnasol, ac yn haws eu darganfod fel adnoddau diwylliannol byw. Drwy’r rhaglen hon yn y ‘Steddfod ry’n ni am rannu rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu, ac i feddwl am bethau gwahanol y gallen ni eu gwneud i gryfhau’r cysylltiad rhwng pobl a’r lleoedd dan ein gofal.

Lleoliadau

  • Sied yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rhwng adeilad y Pierhead a’r Senedd – Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd 
  • BayArt 54 Heol Bute, Caerdydd, CF10 5AF

Mae pob digwyddiad byw yn rhad ac am ddim. Bydd cragen gonc yn cael ei chwythu 15 munud cyn i bob digwyddiad gychwyn.

Dydd Sadwrn, 4 Awst yn yr Eisteddfod  

Detholiad o sgyrsiau gan Richard Neale, Guto Roberts, Justin Albert a Dei Tomos, a cherddoriaeth gan René Griffiths.

Dydd Sul, 5 Awst yn yr Eisteddfod 

Detholiad o sgyrsiau gan Rhodri Evans, Twm Elias, Karl Francis a Jon Gower, a cherddoriaeth gan The Gentle Good.

Dydd Llun, 6 Awst yn yr Eisteddfod 

Detholiad o sgyrsiau gan Siân James, Owen Griffiths a Rabab Ghazoul.

Dydd Mawrth, 7 Awst at yn yr Eisteddfod 

Detholiad o sgyrsiau gan Andrew Green, Anna Strzelecki a Cywion Cranogwen.

Dydd Mercher, 8 Awst yn yr Eisteddfod 

Detholiad o sgyrsiau gan Claudine Gerrard, Ceridwen Davies, Jacqui Mulville a cherddoriaeth gan Elfen.

Dydd Iau, 9 Awst yn yr Eisteddfod  

Detholiad o sgyrsiau gan Manon Steffan Ros a Bryonny Goodwin Hawkins.

Dydd Gwener, 10 Awst yn yr Eisteddfod 

Sgwrs gan Angharad Tomos a Delyth Prys.