Tacluso traethau yn Sir Benfro

Springwatch at Easter filming at Freshwater West

Wrth i ni ffarwelio â’r gaeaf a’r tywydd gwyllt, mae ein sylw yn troi at dacluso a glanhau’r arfordir a chlirio’r sbwriel sydd wedi dod i’r lan ar hyd ein traethau. Beth am wneud eich rhan trwy ymuno yn Her Fawr Tacluso Traeth yn Sir Benfro!

Mae llygredd morol yn broblem gynyddol ar draws y DU; mae’r llwyth o sbwriel ar draethau Prydain wedi mwy na dyblu yn y 15 mlynedd diwethaf.

Felly yn Sir Benfro eleni, ry’n ni’n gosod Her Fawr Tacluso Traeth i ni ein hunain, ac fe fydden ni’n hoffi eich bod chi yn rhan ohono! Rhwng Ionawr ac Medi, byddwn yn cynnal diwrnod tacluso traeth misol yn ein safleoedd arfordirol er mwyn helpu cadw’r lleoedd hyn yn lân fel y gall pawb eu mwynhau, gan gynnwys y bywyd gwyllt sy’n byw yno.

O Freshwater West i Draeth Marloes, byddwn yn gweithio’n galed i ofalu am y morlin ac yn eich gwahodd i ymuno gyda ni. Bydd cit casglu sbwriel yn cael ei ddarparu gan y tîm ar gyfer pob diwrnod tacluso, ac fe fydd pob tamaid o sbwriel gaiff ei gasglu a’i gludo o’n glannau yn gwneud gwahaniaeth.

Unwaith i chi gael rhyw flas bach ar ein digwyddiadau misol, efallai bydd diddordeb gyda chi mewn dod yn yMOROLwr. Efallai bod gyda chi hoff ddarn o arfordir yn Sir Benfro neu du hwnt – mae’r fenter Cymru-gyfan hon yn rhoi cyfleoedd i chi chwarae eich rhan yn eich llecyn hardd lleol chi.

Digwyddiadau Her Fawr Tacluso Traeth

  • Freshwater West - Mercher 21 Chwefror, 12pm
  • Traeth Marloes - Gwener 23 Chwefror, 2pm
  • Abereiddi - Sadwrn 24 Mawrth, 2.30pm
  • Traeth Marloes - Mercher 11 Ebrill, 10am
  • Niwgwl - Mawrth 29 Mai, 11am
  • Harbwr Solfach – Sadwrn 23 Mehefin, 10am
  • Traeth Marloes - Mercher 25 Gorffennaf, 10.30am
  • Abermawr - Mercher 15 Awst, 2pm
  • Freshwater West - Dydd Sul 16 Medi, 10am