Tato Fferm Trehill, Sir Benfro

Potatoes grown by Peter and Gina Smithies in Pembrokeshire

Un o ffermydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw Trehill, ger Marloes. Mae’r fferm 600-erw hon yn sefyll ar ben clogwyni arfordirol Sir Benfro ac mae’n tyfu tato arbennig. Mae blas melys y pridd arnyn nhw ac maen nhw wedi cael eu gwobrwyo.

Fe wnaethon ni brynu fferm Trehill yng nghanol y 1960au gydag arian o Gronfa Neifion. Mae’n cael ei rhedeg gan Peter a Gina Smithies, aelodau o deulu sydd wedi bod yn denantiaid yn Trehill ers 1968.

Tato glan môr

Yn ôl y Smithies, yr awyr hallt o’r môr sy’n helpu rhoi blas melys arbennig i’r tato cynnar. Gan fod y fferm yn agos iawn at y môr dyw’r pridd ddim yn rhewi yn y gaeaf ac mae’n twymo lan yn glou yn y gwanwyn. Mae hyn yn golygu eu bod nhw’n gallu plannu’r tato ym mis Chwefror a Mawrth.

Edrychwch ar giât y fferm wrth basio yn ystod yr wythnosau rhwng canol Mai a chanol Gorffennaf, ac fe welwch chi ganlyniad yr holl waith caled – tato cynnar melys, blasus y gallwch chi eu prynu mewn bagiau arbennig fferm Trehill.

Ble a phryd i ffeindio’r tato

Mae tato cynnar a phrif gnwd tato Trehill yn dymhorol iawn, felly gallwch fod yn siŵr eu bod nhw’n dod yn syth o’r pridd. Mae’r mathau o dato’n cael eu dewis yn ofalus yn ôl eu blas, ansawdd, golwg, tymor a maint y cnwd.

Mae Trehill yn gwerthu’r prif gnwd tato dan frand yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn siopau Asda, y Co-op, Somerfield a NISA ar hyd a lled y DU. Mae Fferm Trehill yn cael ei ffermio dan amodau amgylcheddol y cynllun ‘Leaf Marque’.

Tyfwyr Tip-top

Mae Peter a Gina Smithies wedi ennill Gwobr Cynnyrch Fferm Gorau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am y naw mlynedd ddiwethaf ac yn 2015 fe wnaethon nhw hefyd ennill gwobr a theitl Cynhyrchwyr y Ddegawd.